لیست مقالات درباره اعتیاد و بهبودی

بعد از ترخیص فرزندمان از کمپ ترک اعتیاد چه کنیم؟

بعد از ترخیص فرزندمان از کمپ ترک اعتیاد چه کنیم؟

آیا تا به حال فکر کرده اید که بعد از ترخیص فرزند خود از کمپ ترک اعتیاد چه برنامه ای برای او در مورد جلوگیری از بازگشت مجدد به اعتیاد دارید؟

چهار علامت مهم اعتیاد از نظر بهترین کمپ ترک اعتیاد تهران

چهار علامت مهم اعتیاد از نظر بهترین کمپ ترک اعتیاد تهران

مشکلی که در تشخیص اعتیاد یک فرد وجود دارد این است که این فرد است که باید بیماری را در خود تشخیص دهد. چرا که، تا زمانی که شخص معتاد آماده ی مواجه شدن با بیماری اش نباشد به هر طریقی که بتواند برچسب شما را رد می کند و از این تشخیص شما می رنجد.

کمپ ترک اعتیاد تهران: اعتیاد چه چیزهایی نیست

کمپ ترک اعتیاد تهران: اعتیاد چه چیزهایی نیست

از اعتیاد شاید به فراوانی شیوه های تفکر، تعریف وجود داشته باشد. هم بر اساس پژوهش و هم بر اساس تجربه ی شخصی. پس عجیب نیست که در تعریف هایی که می شنویم، در خیلی از زمینه ها واقعا اختلاف نظر هست.

دوازده گام برای ترک اعتیاد - قسمت دوم

دوازده گام برای ترک اعتیاد - قسمت دوم

کمپ ترک اعتیاد رهپویان آوای رهایی در قسمت دوم از معرفی دوازده گام برای ترک وابستگی ها به مواد مخدر و محرک و ... به بحث گروه درمانی می پردازد.

کمپ آوای رهایی: چه زمانی انجام رفتار یا داشتن عادتی تبدیل به اعتیاد می شود؟

کمپ آوای رهایی: چه زمانی انجام رفتار یا داشتن عادتی تبدیل به اعتیاد می شود؟

اکثر افراد معتاد روزانه مصرف نمی کنند بلکه به طور پراکنده و در دوره های متناوب مواد مصرف می کنند که در فواصل آن دوره ها زمانی از مصرف مواد پرهیز می کنند یا به خیال خود مصرف مواد را کنترل می کنند.

دوازده گام برای ترک اعتیاد - قسمت اول

دوازده گام برای ترک اعتیاد - قسمت اول

بسیاری از مردم با کار روی برنامه ی دوازده گانه به معجزه ی ترک اعتیاد پی برده اند. کار با گام ها می تواند معجزه ی ترک اعتیاد را ایجاد کند. هدف اصلی این گام ها (قدم ها) کمک به معتادان در راستای دست کشیدن از اعتیاد است.

اثرات مخرب الکل بر بدن و بیماری های ناشی از آن

اثرات مخرب الکل بر بدن و بیماری های ناشی از آن

الکل به صورت مستقیم یا غیر مستقیم تقریبا بر هر عضو بدن تاثیر میگذارد. مصرف بلندمدت الکل می‌تواند به صدمه‌ی مغزی دایمی، همراه با نشانه‌های زوال عقل، فقدان کامل هشیاری، تشنجات، توهمات و صدمه دیدن قسمت‌های پیرامونی دستگاه عصبی منجر شود.

کلیدهای پیشگیری و مقابله با اعتیاد در نوجوانان و جوانان

کلیدهای پیشگیری و مقابله با اعتیاد در نوجوانان و جوانان

در مقوله اعتیاد به مواد مخدر قبل از مرحله ترک اعتیاد، پیشگیری قبل از مصرف مواد مخدر می باشد. امروزه یکی از اصلی ترین دغدغه والدین بحث پیشگیری و مقابله با اعتیاد جوانان و نوجوانان است. از سری مقالات سرکار خانم فرنگیس نجارزاده امروز به این بحث می پردازیم.

راه های تشخیص انکار در مصرف مواد مخدر

راه های تشخیص انکار در مصرف مواد مخدر

معمولا فرد مصرف کننده مواد مخدر و مواد محرک سوء مصرف خود را نپذیرفته و آن را انکار می کند. در این مواقع خانواده و دوستان فرد معتاد نیز در این موارد کمکی نمی توانند بکنند و حتی باور می کنند که فرد معتاد نیست.

رهایی از انواع اعتیادها (به خصوص  ترک مواد مخدر) در کتاب اراده کافی نیست

رهایی از انواع اعتیادها (به خصوص ترک مواد مخدر) در کتاب اراده کافی نیست

این که در امریکا رفتار وسواس گونه ی مصرف مواد تغییر دهنده ی خلق (مواد مخدر و مواد محرک) شایع و همه گیر شده است خبر جدیدی نیست. اما در حالی که سیاست مداران و نیرو های انتظامی بیهوده در جستجوی راه هایی هستند که مانع جذاب شدن مصرف چنین مواد شوند.