چرا افراد مبتلا به بیماری اعتیاد تمایلی برای ترک ندارند؟

چرا افراد مبتلا به بیماری اعتیاد تمایلی برای ترک ندارند؟

بیماری اعتیاد درد تنهایی است و در این راه بسیاری از معتادان چه بسا که فنا شده اند. ما با برگرفتن از گذشته ی دوستانی که اینگونه در دام اعتیاد دست و پا میزدند و به جایی نرسیدند میخواهیم اطلاع رسانی خود را به خانواده ها و افراد مبتلا به بیماری اعتیاد به انجام رسانیم و در این راه امیدواریم که تمامی خانواده ها با همکاری با کمپ ترک اعتیاد رهپویان آوای رهایی راه پاک ماندن و زندگی سالم کردن را  به بیمار خود بیاموزند.

 

این مطلب را به صورت پادکست گوش کنید:

 

غالبا افرادی که مصرف مرفین دارند مانند افراد معتاد به هروئین و تریاک، سریعتر از افراد محرکی عاجز و ناتوان میشوند و به فکر ترک مواد می افتند. اما افرادی که مصرف محرک دارند (شیشه، گل، کمیکال، بنزای، دستمال، کاغذ، تسبیح و...) تمایلی به ترک مخدر خود ندارند آیا میدانید علت چیست؟

 

مسئله ی اصلی فکر و ذهن مصرف کننده است و همین امر باعث می‌شود که تمایلی به ترک از خود نشان ندهند.

 

طی بررسی های به عمل آمده مشخص گردید که مخدرها از نوع محرک تعادل فرد مصرف کننده را از بین میبرد و همانگونه که در مقالات قبلی به آن اشاره شد کاملا در برخی از محرکهای قوی، فرد در حالت کما به سر میبرد بنابراین این حالات را میپرستد چون زیبایی زندگی را در این حالات دیده و سلامت روحی وروانی ندارد.

بیمارانی که مصرف محرک میکنند افرادی هستند که عاطفی و احساسی اند و همین عواطف و احساسات باعث میشود فرد مصرف کننده نتواند به سلامت خود، خانواده و محیط اطراف فکر کند. پس در برخی شرایط باید به بیمارانی که مصرف محرک دارند کمک کنیم.

این کمک بدان معنا نیست که فرد را قرنطینه کنیم یا در خانه حبس کنیم یا اینکه او را تحریم از همه چیز کنیم بلکه با انتقال به مراکز اقامتی (کمپ های ترک اعتیاد، ماکز سم زدایی و ...) باعث شویم که جرقه ای در ذهن وی بخورد که بدون مصرف مواد هم میشود زندگی کرد و زیبایی های زندگی فقط در مواد خلاصه نشده است.

ما فرد را به تیم درمانی معرفی میکنیم که پایان راه را می بیند و به خانواده و فرد مصرف کننده فرصت تصمیم گیری و جبران خطاها را میدهد ما راهکارهایی را معرفی میکنیم که شاید در هیچ کتابی نوشته نشده ولی حاصل تجربه ی دوازده ساله ی ماست امیدواریم خانواده ها نیز در صدد یاری و کمک به افراد مصرف کننده باشند و ما را در بهبود افراد مصرف کننده همراهی کنند.

 

کمپ ترک اعتیاد رهپویان آوای رهایی - تیم درمان