لیست مقالات درباره اعتیاد و بهبودی

افرادی که شیشه مصرف میکنند چگونه اند؟

افرادی که شیشه مصرف میکنند چگونه اند؟

متاآمفتامین که در بازار سیاه به نام شیشه معروف است در رده ی آمفتامینهاست و خاصیت محرکی دارد. به طور کلی افرادی که این ماده محرک را مصرف می کنند ویژگی های خاصی دارند که به اختصار آن ها را مرور می کنیم.

چرا افراد مبتلا به بیماری اعتیاد به سختی می توانند خود و دیگران را باور کنند؟

چرا افراد مبتلا به بیماری اعتیاد به سختی می توانند خود و دیگران را باور کنند؟

به طور کلی افراد مبتلا به بیماری اعتیاد باورهای بسیار ضعیفی در مورد خود، اعتیاد خود، موادی که مصرف می کنند و دیگران دارند. همچنین باورهای آن ها به اصول اخلاقی و امید بسیار کم است. با مقاله امروز کمپ ترک اعتیاد رهپویان آوای رهایی همراه باشید.

چه چیزی زندگی یک فرد معتاد را غیر قابل کنترل می سازد؟

چه چیزی زندگی یک فرد معتاد را غیر قابل کنترل می سازد؟

یکی از بارزترین نشانه هایی که مشخص می شود فردی معتاد شده، این است که زندگیش غیرقابل کنترل می شود و مشکلات برای او یکی پس از دیگری نمایان می شود. کمپ ترک اعتیاد آوای رهایی در این مقاله به این موضوع می پردازد.

چرا افراد مبتلا به بیماری اعتیاد آسیب پذیرند؟

چرا افراد مبتلا به بیماری اعتیاد آسیب پذیرند؟

اگر در افراد مبتلا به بیماری اعتیاد دقت کنیم، اکثریت آنها افرادی هستند که در زندگیشان دچار چالش های احساسی، عاطفی، مالی، خانوادگی و جنسی شده اند. در کمپ ترک اعتیاد رهپویان آوای رهایی این چالش ها توسط مددیار و کارشناس اعتیاد مورد بررسی قرار گرفته و از ریشه درمان میگردد.

 کم شدن فعالیت های اجتماعی، شغلی یا تفریحی تنها بخشی از نشانه های مصرف مواد مخدر و اعتیاد آور

کم شدن فعالیت های اجتماعی، شغلی یا تفریحی تنها بخشی از نشانه های مصرف مواد مخدر و اعتیاد آور

طبق نظریات روانشناسان و کارشناسان کمپ ترک اعتیاد رهپویان آوای رهایی کلیه ی محرک ها و مخدرها، هنگامی که مصرفشان قطع شود نشانه های ترک را به همراه خواهند داشت. بعضی اوقات شوک شدیدی به بدن وارد می آید.

5 باور شایع و اشتباه در مورد مصرف مواد اعتیاد آور از نظر کمپ ترک اعتیاد آوای رهایی

5 باور شایع و اشتباه در مورد مصرف مواد اعتیاد آور از نظر کمپ ترک اعتیاد آوای رهایی

مصرف مواد و اعتیاد از مهمترین آسیبهای روانی واجتماعی است که گریبان گیر بسیاری از خانواده ها و جوانان شده است بنابراین نیازبه دسترسی و اطلاعات صحیح در مورد اعتیاد و مواد مخدر وسط کمپ ترک اعتیاد آوای رهایی بیش از پیش احساس میشود.

وابستگی به مواد مخدر، محرک و الکل  یک مشکل تهدید کننده زندگی و نقش کمپ ترک اعتیاد آوای رهایی در حل آن

وابستگی به مواد مخدر، محرک و الکل یک مشکل تهدید کننده زندگی و نقش کمپ ترک اعتیاد آوای رهایی در حل آن

وابستگی به مواد مخدر یک مشکل تهدید کننده زندگیست که ویژگی و مشخصه ی آن الگوی رفتاری نا مناسب است. نیاز به درمان و تغییر سبک زندگی از الزمات کمک به فرد بیمار و در حال مصرف است. رویکرد درمانی کمپ ترک اعتیاد رهپویان آوای رهایی که تحت نظارت بهزیستی میباشد، این فرصت را برای بیماران فراهم آورده تا آنان بتوانند از امکانات این مرکز بهبودی استفاده کنند.

کمپ ترک اعتیاد آوای رهایی: عوارض ناشی از اعتیاد چیست؟

کمپ ترک اعتیاد آوای رهایی: عوارض ناشی از اعتیاد چیست؟

برای همه ما چه مصرف کننده مواد مخدر باشیم چه نباشیم، واضح است که اعتیاد عوارض بسیاری برای فرد و جامعه خواهد داشت. در این مقاله از کمپ ترک اعتیاد آوای رهایی به 6 عارضه عمده مصرف مواد اعتیاد آور می پردازیم.

همکاری بادیگران، تنها آغاز فعالیت خدماتی در مر کز تر ک اعتیاد رهپویان آوای رهایی

همکاری بادیگران، تنها آغاز فعالیت خدماتی در مر کز تر ک اعتیاد رهپویان آوای رهایی

فعالیت خدماتی، فداکاری خیرخواهانه ای را برای رساندن پیام به معتادی که هنوز در عذاب است، می طلبد. اما طرز برخورد ما در خدمت به این حد محدود نمیشود. برای خدمت همچنین لازم است خود و انگیزه های خود را بررسی کنیم. طرز برخورد نظارتی ما میتواند تازه وارد را طرد کند.

کمپ ترک اعتیاد آوای رهایی: اعتیاد های ظاهرا لاکچری (luxury) با سبزی های شیمیایی (chemical)

کمپ ترک اعتیاد آوای رهایی: اعتیاد های ظاهرا لاکچری (luxury) با سبزی های شیمیایی (chemical)

امروزه در بین جوانان مواد مخدر شیمیایی به عنوان مواد مخدری لاکچری مانند گل، کمیکال، کانابیس و ... جا افتاده. بسیاری ماده مخدر گل که گیاهی است را مواد مخدر نمی دانند و فکر میکنند که این ماده مخدر اعتیاد ندارد. اما...