روشی نوین و جدید در درمان بیماری اعتیاد

روشی نوین و جدید در درمان بیماری اعتیاد

تمامی خانواده‌هایی که به کمپ ترک اعتیاد رهپویان آوای رهایی مراجعه می‌کنند از این قضایا معمولا رنج می‌برند که بیمار ما سریع خشمگین می‌شود و همیشه نامتعادل است. برخورد او با خانواده اصلا صحیح نیست و تمامی کارهای خود را بدون مدیریت انجام می‌دهد. کاملا در استرس دست و پا می‌زند و ترس‌ها باعث می‌شود کار خلاقانه‌ای نکند.

 

سوال اصلی خانواده‌ها در مراجعه به کمپ ترک اعتیاد این است: آیا ممکن است که بیمار ما خوب شود؟

و همیشه نگران این قضایا هستند اما متاسفانه اقدامی برای حل آن نمی‌کنند.

 

ما بر این نکته قویا تاکید نموده ایم که درمان بیماری اعتیاد ابتدا خانواده، سپس فرد بیمار را در برمی‌گیرد.

 

این مقاله را می توانید به صورت پادکست صوتی نیز گوش کنید:

 

در کمپ رهپویان آوای رهایی (بهترین متخصص در ترک اعتیاد در منطقه اقدسیه و مینی سیتی تهران) کلاس‌ها و مشاوره‌های درمانی در مورد بیماری اعتیاد ترتیب داده‌ایم که اولین گام در این آموزش‌ها مهارت‌های زندگی برای فرد معتاد است.

خیلی از خانواده ها به این مرکز ترک اعتیاد مراجعه نموده‌اند و مسئله را اینگونه مطرح کردند که بیمار ما پس از ترک مواد خود، متاسفانه هنوز زندگی آشفته‌ای را تجربه می‌کند. باید در نظر داشته باشید که پرهیز به معنی توانائی سعادتمندانه زندگی کردن نیست. پرهیز مثل سرپا ایستادن در خط شروع مسابقه است.

در این مرکز سم زدایی و قطع مصرف، مهارت‌های زندگی را آموزش می‌دهیم که بهترین روش در درمانگری اعتیاد بوده و خیلی از خانواده‌ها و بیماران هنوز از مواردی که در مهارت‌ها آموزش می‌دهیم ناتوانند و این مسئله باعث شده که زندگی افراد در طول درمان با مشکل مواجه شود.

در نظریه ای که کمپ رهپویان آوای رهایی شمیرانات اعلام نموده و به آن تاکید کلیدی دارد این است که فرد و خانواده، همگی از یک بیماری رنج می‌برند و درمان آنها باید با همکاری و مساعدت فرد و بخش سومی همراه باشد این بدان معنا نیست که بگوییم ما در مسائل خانوادگی بیمار یا دیگر موارد دخالتی می‌کنیم. این مرکز فقط با اعلام روش‌های مدیریتی، راه‌های مقابله با استرس، قدرت تصمیم گیری و دیگر موارد، مداخله‌ای را به صورت صحیح انجام می‌دهد که در آن فرد و خانواده به سمت درمان و بهبودی سوق داده می‌شوند.

 

برنامه‌هایی که کمپ ترک اعتیاد برای زندگی بهتر برای بیماران در نظر دارد:

 1. هدفمند بودن
 2. شناخت خود
 3. ارزشها
 4. تلاش
 5. فر آیند تصمیم گیری
 6. حل مسائل روزمره
 7. ارتباط با دیگران
 8. مقابله با استرس
 9. مدیریت هیجانات
 10. مدیریت خشم
 11. مدیریت اضطراب
 12. مدیریت افسردگی

 

اینها مواردی است که در درمان یک فرد بیمار حائذ اهمیت هستند. اما به این نکته نیز باید دقت داشت که این درمان برای خانواده نیز باید شکل بگیرد.

 

آموزش‌های کمپ ترک اعتیاد رهپویان اقدسیه برای خانواده‌ها:

 1. برخورد با یک فرد بیماردرحال مصرف
 2. راه های ارتباطی با یک فرد در حال مصرف
 3. روش درمان فرد بیمار
 4. روش مواجه شدن با یک فرد در حال بهبود.
 5. راه های زندگی سالم پس از ترک مواد و برخورد خانواده با یک فرد بهبود یافته.

 

مشاوران ما در تمام مدت شبانه روز آماده ی پاسخگویی به خانواده‌هایی که از بیماری اعتیاد رنج می‌برند،هستند و راهکارهایی را اعلام می‌نمایند که مداخله با یک فرد بیمار و فردی که در حال بهبودی است را می آموزند.

 

ما مدعی نیستیم که بهترینیم                                    مفتخریم که انتخاب بهترینهاییم

مرکز ترک اعتیاد و کمپ رهپویان آوای رهایی – تیم پیشگیری و درمان