شاید برای کسانی که مصرف مواد دارند همین حالا هم دیر شده باشد

شاید برای کسانی که مصرف مواد دارند همین حالا هم دیر شده باشد

این مطلب را همیشه به خانواده ها و مصرف کنندگان میگوییم که شاید همین حالا هم دیر شده باشد.

این موضوع بدان معنا نیست که بگوییم همیشه مصرف کنندگان باید به انتهای مسیر برسند تا کار از کار بگذرد اما ما به عنوان مرکز ترک اعتیاد، اطلاع رسانی خود را به انجام میرسانیم چون صحبت از مرگ و زندگی یک انسان است. انسانهایی که به ظاهر بی احساسند اما وقتی در آنها غرق میشوی میبینی که با محبت ترین افراد همان هایی هستند که در دام اعتیاد اسیرند حال این اسارت مواد ممکن است بدلیل مساله ی عاطفی و احساسی یا مالی و خانوادگی باشد و یا سرکوب احساسات باعث این معذل شده باشد.

 

این مقاله را می توانید به صورت پادکست صوتی نیز گوش کنید:

 

 

از خود سئوال کنید آیا باید یک فرد مصرف کننده را رها کنیم؟

همگی میدانیم که یک فرد مصرف کننده در زمان مصرف سلامت عقل ندارد و باید کسی بر سر راه او قرار گیرد تا استارت زندگی سالم را بزند و به قول معروف جرقه ای در فکر و ذهن او بخورد.

ما به عنوان یک درمانگر اعتیاد معتقدیم که یک فرد مصرف کننده را نباید به حال خود رها کنیم و تمامی خواسته های او را محترم بشماریم اما تا زمانی که دوره ی درمان وی کامل نشده راهکارهایی را به وی معرفی میکنیم که هم با خانواده و هم با محیط اطراف خود ارتباط بهتری برقرار کند و خواسته هایش را معقول نماید.

عده ای از افراد مصرف کننده بدلیل حمایتهای اشتباه خانواده برای هر بار ترک مواد خود مبلغی را طلب میکنند و موضوع مرگ و زندگی را شرط به پرداخت پول نموده اند. در صورتیکه میدانیم مساله ی اصلی فکر و ذهن فرد مصرف کننده است و این فکر مخرب تا بعد از ترک هم با او همراه است ولی میتوان با کلاسهای آموزشی و مهارتهای زندگی و آموزش مراقبت های بعد از ترک اعتیاد که در این مرکز به صورت اختصاصی و با روشی خاص توسط روانشناس و دو مددیار و مشاور اعتیاد برگزار میشود موضوع را معکوس نمود. 

چه بسا دوستانی که با این افکار خودخواهانه و غرور کاذب راهی به جز مصرف مواد پیش رو نداشتند و پس از سنگینی دوران ترک مجددا به سمت مصرف پیش رفته اند و راهی برای بازگشت ندارند.

در موسسه رهپویان آوای رهایی (کمپ ترک اعتیاد شیشه در تهران) به این مهم رسیدگی کرده ایم و خانواده ها را از مسیر درمان و راهکارهای برخورد با یک فرد بهبود یافته مطلع میسازیم ما بر این باوریم و تجربه ی 12 سال درمانگری اعتیاد به ما ثابت کرده که در برخورد با خانواده ها و بیماران باید همزمان خانواده ها و فرد در حال بهبودی با هم در مسیر درمان قرار گیرند.

این مساله باعث شده که با جدیت تمام بگوییم شاید همین حالا هم برای کسانی که مصرف کننده هستند دیر شده یعنی اینکه هر چه سریعتر در مسیر درمان قرار گرفتن فرد مبتلا به بیماری اعتیاد باعث میشود راه صحیح زندگی را بیاموزد و با اطرافیان خود سریعتر ارتباط دوستانه برقرار کند.

این مساله را دوستانمان در این مرکز (کمپ ترک اعتیاد خصوصی) به اثبات رسانده اند و آمار 68 درصد پاکی این موسسه صحه ای بر این مطلب است.

 

کمپ ترک اعتیاد رهپویان آوای رهایی

تیم پیشگیری و درمان اعتیاد