چرا زندگی با مواد اعتیاد آور برای مصرف کنندگان درد آور است؟

چرا زندگی با مواد اعتیاد آور برای مصرف کنندگان درد آور است؟

کمپ ترک اعتیاد رهپویان آوای رهایی با مدیریت آقای جعفر حضرتی و با حضور پزشک، روانشناس، کارشناس اعتیاد و مددیار اعتیاد و با استفاده از متد جدید درمان در جهت درمانگری اعتیاد به این مهم رسیدگی میکنند که چرا زندگی با مواد اعتیاد آور برای مصرف کنندگان درد آور است؟

 

این مقاله را می توانید به صورت پادکست صوتی نیز گوش کنید:

 

 

ابتدا به سبک زندگی سالم میپردازیم که یک فرد سالم در جامعه ای که زندگی میکند باید چه آیتمهایی را برای یک زندگی ایده آل داشته باشد:

 1. پاک بودن.
 2. کار کردن و عضو قابل قبول بودن.
 3. ارتباطات درست داشتن در سطح جامعه و خانواده.
 4. داشتن آرامش.
 5. منظم بودن و برنامه ریزی در کارها.
 6. مدیریت زمان.
 7. عبادت کردن و مقید به اعتقادات بودن.

 

مواردی است که یک فرد سالم را از یک فرد آنرمال جدا میکند.

 

دلایل دردآور بودن زندگی یک فرد مصرف کننده مواد مخدر:

 1. پاک نیست و برای بدست آوردن مواد خود دست به هر کاری میزند.
 2. کار نمیکند، پس عضو مفیدی در جامعه نیست.
 3. عضو قابل قبولی نیست چون افکار و رفتار خود خواهانه دارد.
 4. ارتباطات وی با مصرف کنندگان است و در خانواده با کسی ارتباط درستی ندارد.
 5. آرامش ندارد زیرا زندگیش را مواد احاطه کرده و همیشه نگران این است که چگونه موادش را بدست بیاورد و کجا مصرف کند؟ واین اضطراب همیشه با اوست.
 6. هیچ نشانه ای از نظم در زندگی او مشاهده نمیشود.
 7. مدیریتی در کارها و زمانبندی ندارد زیرا اهمیتی برای آن قائل نیست.
 8. به اعتقادات معنوی و مذهبی بهای چندانی نمی دهد.

 

اینها عمده مواردی بودند که عدم رعایت آنها باعث میشود فرد زندگیش آشفته و درد آور شود و آرامش را در زندگیش تجربه نکند.

در کمپ ترک اعتیاد رهپویان آوای رهایی آموزش به افراد را سرلوحه ی کارمان قرار دادیم و درمان را از فرد وخانواده شروع میکنیم. در این میان نیاز است خانواده ها نیز حمایت خود را از فرد در حال بهبودی دریغ نکنند چون حمایت افراد باعث میشود ارتباط عاطفی و احساسی فرد با خانواده بیشتر شده و درمان با موفقیت بیشتری صورت پذیرد.

مابرای بیماران اعتیاد محیطی را آماده کرده ایم که در آن نظم، مقررات، زمانبندی در کارها ارتباطات سالم و رفتارهای صحیح را آموزش میدهیم و با کمک کارشناس اعتیاد، روانشناس و مددیار اعتیاد سعی در بهبود اوضاع آشفته بیماران داریم.

استفاده از جدیدترین متد آموزشی و درمانی و تجربیات درمانگرانمان باعث شده بیماران را درک کنیم، به صحبتهایشان بها دهیم و برخوردهایمان دوستانه باشد.

 

کمپ خصوصی ترک اعتیاد رهپویان آوای رهایی - تیم مشاوره و درمان