تغییر الگوهای مصرف از سنتی به صنعتی

تغییر الگوهای مصرف از سنتی به صنعتی

تجربه کمپ ترک اعتیاد رهپویان گواه این موضوع است که سوداگران اعتیاد درصدد هستند تا الگوی مصرف مواد اعتیاد آور جوانان را به سمت مواد صنعتی که بسیار خطرناک است ببرند تا سود بیشتری عایدشان شود.

زمانی وقتی نام تریاک می آمد همگی پیرمردی را تصور میکردیم که قد خمیده با ریشهای بلند و مویی سفید در یک اتاق کوچک در ته یک حیاط نشسته و مواد جلوی اوست و مصرف میکند. اما حالا وقتی نام هرویین و شیشه می آید جوانی را تصور میکنیم که موهای ژولیده با لباس چرک و ناخنهای بلند دارد و در گوشه ای از شهرمان به دنبال تهیه و مصرف مواد است.

 

این مقاله را می توانید به صورت پادکست صوتی نیز گوش کنید:

 

 

همگی میدانیم که مصرف مواد مخدر از هر نوعی که باشد برای بدن مضر است و فکر و ذهن را به هم میریزد و همانگونه که در مقالات قبلی مرکز ترک اعتیاد رهپویان آوای رهایی بدان اشاره شد مصرف مواد آنهم مواد جدید صنعتی فکری برای مصرف کننده باقی نمیگذارد.

با پیشرفت علم و تکنولوژی در کشورمان کشورهای دیگر در صدد نابودی جوانانمان برآمدند و با توهمات زیادی که با مواد جدید در پارتی ها و ارتباطات جنسی به جوانان دادند باعث شدند که این خیال واهی به آنها دست بدهد که زندگی با مواد مخدر زیباتر و لذت بخش تر از زندگی طبیعی آنهاست.

در کمپ ترک اعتیاد رهپویان آوای رهایی به این مهم رسیدگی میکنیم و تیم درمان همیشه به دنبال راهکارهای جدید و به روز است که مصرف کنندگان مواد سنتی و صنعتی حال از هرنوعی که باشد را از دام اعتیاد برهاند.

برگزاری جلسات فردی و گروهی و تربیت فرد مصرف کننده به عنوان اینکه میشود زندگی زیبا را بدون مواد مخدر هم تجربه کرد از اولویت های این موسسه میباشد.

این مرکز سم زدایی با افتخار اعلام میدارد که از بین رهایافتگان از دام اعتیاد آمار 68% پاکی، مهری بر چگونگی عملکرد ماست. امیدواریم خانواده ها نیز در این حرکت ما را یاری دهند و جوانان را به سوی زندگی پاک تشویق نمایند.

کمپ ترک اعتیاد رهپویان آوای رهایی