لیست مقالات درباره اعتیاد و بهبودی

غلبه بر اعتیاد کتابی در مورد مساله ی بسیار پیچیده و بغرنج اعتیاد

غلبه بر اعتیاد کتابی در مورد مساله ی بسیار پیچیده و بغرنج اعتیاد

اعتیاد و پی آمدهای آن یکی از مهم ترین مسائل بهداشتی است که اکنون جامعه ی ما با آن روبرو است. بیماری های قلبی و عروقی بیماری های تنفسی مانند امفیزم (بیماری انسداد ریه) بسیاری از انواع سرطان و ایدز فقط بخش کوچکی از پی آمدها و مشکلاتی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از اعتیاد ناشی می گردد.

مواد محرک اعتیاد آور: جنون های واقعی با فرمول های مصنوعی

مواد محرک اعتیاد آور: جنون های واقعی با فرمول های مصنوعی

کمپ ترک اعتیاد شیشه و مواد محرک رهپویان آوای رهایی در طی این مقاله سعی دارد شما را با مواد اعتیاد آور محرک آشنا کند. از سال 1380 به بعد پای مواد محرک اعتیادآوری به نام شیشه به کشور ما باز شد. این ماده ی محرک اعتیاد آور خطرناک در مناطق مختلف دنیا با نامهای آمفتامین، متامفتامین، کریستال، آیس، شابو و... شناخته می شد.

تعریف اعتیاد و وابستگی های ناسالم

تعریف اعتیاد و وابستگی های ناسالم

اعتیاد به طور کلی به هرنوع وابستگی به هرچیز، فکر، احساس، رفتار، شخص و ... که باعث شود صدمه ببینیم، دروغ بگوییم و ... گفته می شود. اعتیاد به مواد مخدر از جمله خطرناک ترین و پیشرونده ترین نوع اعتیاد به حساب می آید که روشای زیادی برای ترک مواد مخدر نیز شکل گرفته اند.

اعتیاد دانشجویی

اعتیاد دانشجویی

با توجه به اینکه دانشجویان قشر تاثیر گذار جامعه هستند سلامت جسمی و روانی آنها موضوع بسیار مهمی است. ازخطراتی که ممکن است سلامت دانشجویان را تهدید کند استفاده از روشهای خود سرانه و غیر اصولی و گاها خطرناک برای کاهش استرس و اضطرابهای ناشی از حجم درس نمره و امتحان است.

اعتیاد چیست؟

اعتیاد چیست؟

مرکز ترک اعتیاد و اقامتی و بازتوانی رهپویان آوای رهایی می توانیم اعتیاد را به شکل ساده و مختصر زیر اینگونه تعریف کنیم که