لیست مقالات درباره اعتیاد و بهبودی

کلیدهای پیشگیری و مقابله با اعتیاد در نوجوانان و جوانان

کلیدهای پیشگیری و مقابله با اعتیاد در نوجوانان و جوانان

در مقوله اعتیاد به مواد مخدر قبل از مرحله ترک اعتیاد، پیشگیری قبل از مصرف مواد مخدر می باشد. امروزه یکی از اصلی ترین دغدغه والدین بحث پیشگیری و مقابله با اعتیاد جوانان و نوجوانان است. از سری مقالات سرکار خانم فرنگیس نجارزاده امروز به این بحث می پردازیم.

راه های تشخیص انکار در مصرف مواد مخدر

راه های تشخیص انکار در مصرف مواد مخدر

معمولا فرد مصرف کننده مواد مخدر و مواد محرک سوء مصرف خود را نپذیرفته و آن را انکار می کند. در این مواقع خانواده و دوستان فرد معتاد نیز در این موارد کمکی نمی توانند بکنند و حتی باور می کنند که فرد معتاد نیست.

رهایی از انواع اعتیادها (به خصوص  ترک مواد مخدر) در کتاب اراده کافی نیست

رهایی از انواع اعتیادها (به خصوص ترک مواد مخدر) در کتاب اراده کافی نیست

این که در امریکا رفتار وسواس گونه ی مصرف مواد تغییر دهنده ی خلق (مواد مخدر و مواد محرک) شایع و همه گیر شده است خبر جدیدی نیست. اما در حالی که سیاست مداران و نیرو های انتظامی بیهوده در جستجوی راه هایی هستند که مانع جذاب شدن مصرف چنین مواد شوند.

غلبه بر اعتیاد کتابی در مورد مساله ی بسیار پیچیده و بغرنج اعتیاد

غلبه بر اعتیاد کتابی در مورد مساله ی بسیار پیچیده و بغرنج اعتیاد

اعتیاد و پی آمدهای آن یکی از مهم ترین مسائل بهداشتی است که اکنون جامعه ی ما با آن روبرو است. بیماری های قلبی و عروقی بیماری های تنفسی مانند امفیزم (بیماری انسداد ریه) بسیاری از انواع سرطان و ایدز فقط بخش کوچکی از پی آمدها و مشکلاتی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از اعتیاد ناشی می گردد.

مواد محرک اعتیاد آور: جنون های واقعی با فرمول های مصنوعی

مواد محرک اعتیاد آور: جنون های واقعی با فرمول های مصنوعی

کمپ ترک اعتیاد شیشه و مواد محرک رهپویان آوای رهایی در طی این مقاله سعی دارد شما را با مواد اعتیاد آور محرک آشنا کند. از سال 1380 به بعد پای مواد محرک اعتیادآوری به نام شیشه به کشور ما باز شد. این ماده ی محرک اعتیاد آور خطرناک در مناطق مختلف دنیا با نامهای آمفتامین، متامفتامین، کریستال، آیس، شابو و... شناخته می شد.

اعتیاد دانشجویی

اعتیاد دانشجویی

با توجه به اینکه دانشجویان قشر تاثیر گذار جامعه هستند سلامت جسمی و روانی آنها موضوع بسیار مهمی است. ازخطراتی که ممکن است سلامت دانشجویان را تهدید کند استفاده از روشهای خود سرانه و غیر اصولی و گاها خطرناک برای کاهش استرس و اضطرابهای ناشی از حجم درس نمره و امتحان است.

اعتیاد چیست؟

اعتیاد چیست؟

مرکز ترک اعتیاد و اقامتی و بازتوانی رهپویان آوای رهایی می توانیم اعتیاد را به شکل ساده و مختصر زیر اینگونه تعریف کنیم که