زندگی هوشیارانه کلید قفل اعتیاد

زندگی هوشیارانه کلید قفل اعتیاد

طی سالهایی که در حوزه ی درمان اعتیاد مشغول فعالیت هستم متوجه این موضوع شدم: اکثر کسانی که به دلیل اعتیاد به کمپ ترک اعتیاد مراجعه می کنند، درگیر زندگی های آشفته ای شده اند. سروسامان دادن به زندگی های آشفته یا به اصطلاح تغییر دادن سبک زندگی اعتیادی موضوع پر اهمیتی است که می تواند؛ درمان و پیشگیری از اعتیاد را برای افراد جامعه امکان پذیر سازد.

در دنیای گسترده و روبه رشد امروزی؛ پیشرفت سریع علم و اطلاعات فناوری در کنار محاسن بیشماری که برای انسانها به همراه دارد افرادجامعه را در معرض آسیب هایی زیادی از قبیل: ابتلا به وابستگی های ناسالم و اعتیاد نیز قرار می دهد.

 سبک زندگی هوشیارانه روش درمان و راه حل پیشگیرانه ای برای وابستگی های ناسالم و اعتیاد است.

زندگی هوشیارانه ساختنی است و ساخت آن شباهت زیادی به ساختمان سازی دارد که آن را در پنج مرحله و به صورت اختصار عنوان می کنم. همانطور که بنا کردن یک ساختمان نیاز به: زمین، نقشه، مهندس، مصالح و تیم کاری دارد. برای ساختن یک زندگی هوشیارانه نیز می بایست این پنج مورد را در نظر بگیرید:

(زمین) وجود هر فرد بستر و زمینه ای است که زندگی هوشیارانه برآن بنا می شود. به همین خاطرشناخت و آگاهی از خویشتن همیشه امر مهمی بوده است و بزرگان و عالمان و رهبران دینی همواره مردم را به خودشناسی توصیه کرده اند.برای ساختن زندگی هوشیارانه هر فردی می بایست نسبت به نقاط ضعف و قوت، توانایی ها و ارزشهایش آگاهی و شناخت لازم و کافی را به دست بیاورد.

(نقشه) ساختن زندگی هوشیارانه نیازمند برنامه و روش است. بدون برنامه و نقشه ی زندگی و یا با برنامه و نقشه ی زندگی ناصحیح  انتخاب و تصمیم گیری دشوارو در بسیاری موارد دردسر سازو نابود کننده است. برنامه ی زندگی میبایست مبتنی بر عقل وعلم و ارزشهای انسانی باشد و تعهد و پایبندی استمراردر اجرای برنامه و نقشه ی زندگی ازارکان ضروری ومهم برای ساخت زندگی هوشیارانه است.

(مهندس) انسان هر قدردانا و توانا باشد بازهم برای درست و به موقع عمل کردن و همچنین درک حقیقت نیازمند مشورت و راهنمایی با دیگران است. انسانهایی که مشورت می کنند موفق ترند و کمتر دچار آسیب می شوند و البته این موضوع بسیار مهم است: افرادی را برای مشورت و راهنمایی گرفتن انتخاب کنید که دارای شرایط آگاهی لازم و درصورت لزوم تخصص کافی باشند.

(مصالح) رفتارهای ما زندگی مان را می سازد. هر رفتاری که انجام می دهیم هر کلامی که بر زبان جاری می سازیم هر برخورد و واکنشی که با خودمان؛ انسانها و دنیای پیرامون خویش داریم حائز اهمیت است. دروغ، سوءاستفاده، خشم، بی مسئولیتی، قدر ناشناسی، تنبلی، غرور، شهوت و زیاده خواهی مصالح پوسیده ایست که نهایتا زندگیمان را بر سرمان خراب خواهند کرد.

(تیم کار) روابط ما با دیگران نقش اساسی و عمده ای را درساختن زندگی هوشیارانه مان ایفا می کند.دوستان و اطرافیان ما تیمی هستند که قرار است با آنها زندگی مان را بسازیم. پس خوب یا بد بودنشان تاثیر مستقیمی برآرامش، امنیت، سلامتی و سلیقه ما خواهد گذاشت. این موضوع که با چه کسانی در ارتباط هستیم برای ما سرنوشت ساز می شود و ما بایست برای برقراری رابطه با دیگران ملاکهایی را در نظر بگیریم که با اصول و ارزشها و برنامه ی زندگی مان همخوانی داشته باشد.

باتشکر سعید امدادی

کارشناس درمان اعتیاد کمپ ترک اعتیاد رهپویان آوای رهایی