تعریف اعتیاد و وابستگی های ناسالم

تعریف اعتیاد و وابستگی های ناسالم

کمپ ترک اعتیاد مواد مخدر و محرک رهپویان آوای رهایی با تجارب به دست آمده و کسب مشاوره از متخصصین حوزه ترک اعتیاد و سم زدایی وابستگی ناسالم را این گونه تعریف می کند:

هرنوع وابستگی (به هرچیز، فکر، احساس، رفتار، شخص و ...) که باعث شود:

  1. صدمه ببینیم.
  2. دروغ بگوئیم.
  3. حقیقت را پنهان کنیم.
  4. احساس گناه کنیم.
  5. رابطه ی ما با دیگران دچار اشکال شود(سرزنشمان کنند).
  6. مشغولیت ذهنی بیش ازحد داشته باشیم.
  7. احساس رضایت نداشته باشیم.
  8. نتوانیم آن را متوقف کنیم.

وابستگی ناسالم (اعتیاد) است و نیاز با رسیدگی و درمان دارد.

چیزهایی در دنیا ماهیت سالم دارند که می توانیم رابطه ی سالم با آنها را بیاموزیم و نسبت آنها وابستگی داشته باشیم.

مثل:غذا، کار، روابط انسانی، تحصیل، ورزش، تفریح و....

چیزهایی در دنیا ماهیت ناسالم دارند که استفاده و رابطه با آنها به وابستگی ناسالم و اعتیاد ختم خواهد شد.

مثل: مواد اعتیاد آور که به چند دسته تقسیم می شوند برخی از آن دسته بندی ها که عبارت است از:

مواد مخدر: تریاک، هروئین، کراک، ترامادول و .....

مواد محرک: آمفتامین، شیشه، کوکائین، قرصهای روانگردان و ......

کانابیس: مارجوآنا، حشیش، بنگ (جدیدن با اسم گل شایع شده و توزیع می شود) و ...

توهم زاها: اسید،ال اس دی،ماشروم و ...

الکل: ودکا، ویسکی، شراب و ...

مواداستنشاقی:بنزین، تینر، اسپری، حشره کش و ...

این مواد اعتیاد آور هر روزه با اشکال جدید و اسامی جدید و با تبلیغات نادرست و گول زننده در بازار اعتیاد دنیا عرضه می شود. نکته ی قابل توجه در رابطه با استفاده از این مواد اعتیاد آور این است که مصرف حتی یک بار از این مواد خطرناک است و موجب صدمه جسمی، روانی و روحی میشود.

یکی از عوارض غیر قابل اجتناب مصرف مواد اعتیاد آور ثبت لذت ناسالم ومجازی در قسمت پاداش مغز انسان است که این امر باعث می شود فرد مصرف کننده با وجود آگاهی از صدمات ناشی از مصرف مواد اعتیاد آور مدام در گیر وسوسه مصرف این مواد بشود. در اکثر مواد این وسوسه منجر به استفاده ی مجدد مواد اعتیاد آور می شود و عوارض جدی تر را برای فرد به همراه خواهد داشت.

با وجود اینکه امروزه اعتیاد (وابستگی های ناسالم) یکی از پیچیده ترین مشکلات فردی، خانوادگی و اجتماعی محسوب می شود، روشهای بیشماری برای پیشگیری از ابتلا به اعتیاد و درمان آن در دنیا در دسترس است، فعالان و درمانگران بیشماری در این حوزه مشغول فعالیت هستند که میتوانیم از این خدمات اول برای پیشگیری و سپس اگر دچار اعتیاد شده ایم برای درمان و ترک اعتیاد (وابستگی های ناسالم) استفاده کنیم.

 

نویسنده: سعید امدادی کارشناس درمان اعتیاد