کلیدهای پیشگیری و مقابله با اعتیاد در نوجوانان و جوانان

کلیدهای پیشگیری و مقابله با اعتیاد در نوجوانان و جوانان

در مقوله اعتیاد به مواد مخدر قبل از مرحله ترک اعتیاد، پیشگیری قبل از مصرف مواد مخدر می باشد. امروزه یکی از اصلی ترین دغدغه والدین بحث پیشگیری و مقابله با اعتیاد جوانان و نوجوانان است. از سری مقالات سرکار خانم فرنگیس نجارزاده امروز به این بحث می پردازیم.

 

بهترین روش ترک اعتیاد، پیشگیری از مصرف است

 

اطاعت نکردن از والدین، معمولاً به فرزند مصرف کننده مواد اجازه می دهد تا والدین خود را وادار کند که از مواضع ساختاری سالم خود عقب نشینی کنند. در این روند والدین، پنج منبع اقتدار اجتماعی خود را از دست می دهند.

  1. والدین به جای مطرح کردن خواست های خود، از طرح تمامی خواسته ها صرف نظر می کنند.
  2. والدین به جای تعیین حدود، محدودیت ها را برمی دارند.
  3. والدین به جای پرسیدن سوال های خود، از آنچه باید بپرسند صرف نظر می کنند.
  4. والدین به جای رویارویی با مسائل دشوار، از بحث درمورد موضوعات مهم خودداری می کنند.
  5. والدین به جای اینکه اجازه دهند فرزندشان پیامدهای منفی رفتار خود را بپذیرد، ممکن است پیامدهای موعود خود را لغو کرده و فرزندشان را از رویارویی با عواقبی که دیگران برایشان در نظر گرفته اند، نجات دهند.

بهتر است والدین قبل از این که پیامدهای منفی، گریبان گیر آنها شوند با راهنمایی گرفتن از مشاورین متخصص در حوزه ترک اعتیاد و مواد مخدر، پیشگیری را در دستور کار قرار دهند. کمپ ترک اعتیاد شمیران (آوای رهایی) در مقالات آینده نیز به این موضوع بیشتر خواهد پرداخت.

 

آموزش کسب این مهارت ها نوجوان و جوان شما را در برابر جلوگیری از مصرف مواد مخدر بیمه می کند

علت اعتیاد بیشتر افراد، ناتوانی آنها در رویارویی با سختی ها و مشکلات زندگی است. ناآشنایی با مکانیسم های دفاعی مناسب، موجب شکنندگی و در نتیجه پناه بردن آنها به اعتیاد می شود. بنابراین، آموزش برخی مهارتها، قدرت دفاعی افراد را در برابر مشکلات افزایش می دهد و مانع از گرایش آنها به اعتیاد می شود.

  • مهارت مشکل گشایی.
  • مهارت مقابله با مشکلات.
  • مهارت مقاومت در برابر فشار گروه.

 

------------------------------ مقاله های دیگر از خانم نجارزاده --------------------------------

راه های تشخیص انکار در مصرف مواد مخدر