راه های تشخیص انکار در مصرف مواد مخدر

راه های تشخیص انکار در مصرف مواد مخدر

معمولا فرد مصرف کننده مواد مخدر و مواد محرک، سوء مصرف خود را نپذیرفته و آن را انکار می کند. در این مواقع خانواده و دوستان فرد معتاد نیز در این موارد کمکی نمی توانند بکنند و حتی باور می کنند که فرد معتاد نیست. اما آیا راهی برای شناخت انکار فرد مصرف کننده جهت کمک به وی در ترک مواد مخدر وجود دارد؟

پاسخ این سوال بلی است. خانم فرنگیس نجارزاده مشاور (بهترین کمپ ترک اعتیاد در تهران) به این سوال بدین گونه پاسخ می دهد:

معمولا فرد درگیر در مساله اعتیاد ناسالم و مخصوصا در مورد اعتیاد به مواد مخدر مصرف خود را انکار می کند که البته الگوهای رفتاری ای دارد که نشان دهنده انکار اوست. به طور کلی این رفتار ها را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

  1. دیگران را سرزنش می کند.
  2. انتظارات خیلی زیادی از خانواده، دوستان و رؤسای خود دارد.
  3. خود را با دیگر معتادانی که اعتیادشان بدتر از او به نظر می رسد، مقایسه می کند.
  4. ممکن است یک نوع مواد خاص را سرزنش کند.
  5. اگر مدتی پاک هست و از مصرف پرهیز کرده، ممکن است که شکل فعلی بروز اعتیادش را با زمان مصرفش مقایسه کند و توجیه نماید که امروز هیچ چیز امکان ندارد به بدی آن زمانها باشد.

البته این موارد بخشی از علائم انکار مصرف می باشد.

 

در آینده قصد داریم مطالب بیشتری از خانم فرنگیس نجارزاده را برای شما منتشر کنیم.

 

------------------------------ مقاله های دیگر از خانم نجارزاده --------------------------------

کلیدهای پیشگیری و مقابله با اعتیاد در نوجوانان و جوانان