چه زمانی انجام رفتار یا داشتن عادتی تبدیل به اعتیاد می شود؟

چه زمانی انجام رفتار یا داشتن عادتی تبدیل به اعتیاد می شود؟

در بحث اعتیاد و رفتارهای معتاد گونه یکی از سوال هایی که بسیار مطرح می شود این است که چه زمانی یک رفتار یا یک عادت تبدیل به نوعی اعتیاد می شود. وب سایت کمپ ترک اعتیاد رهپویان آوای رهایی (بهترین کمپ ترک اعتیاد در تهران) با تحقیقات فراوان مشاوران خود در حوزه مواد مخدر و به طور کلی اعتیاد این مقاله را برای شما فراهم کرده اند که آن را در ادامه می خوانیم.

 

چگونه شخصی میتواند در مورد رفتار یا فعالیتی با اطمینان ادعا کند که آن رفتار یا فعالیت اعتیاد نیست و دلیلی برای نگرانی وجود ندارد؟ بعضی ها فکر میکنند که معتاد شبیه به شیطانی خطرناک است. یعنی کسی که هر روز 24 ساعته در به در به دنبال دردسر و گرفتاری است. فعالیتی را هر روز انجام دهد او معتاد است. این باور اشتباه نتیجه ی اشتباه به دست میدهد. به این صورت که اگر من و شما هر روز عملی را انجام ندهیم پس به احتمال زیاد معتاد نیستیم.

 

پرسش مهم: من حتی هر روز مواد اعتیاد آور مصرف نمیکنم، آن وقت چطور ممکن است بگویم معتادم؟

 

حقیقت این است که مصرف یا عدم استفاده از چیزی به شکل روزانه نشانه ی دقیق و مناسبی برای تشخیص اعتیاد نیست. در حقیقت اکثر افراد معتاد به مواد اعتیاد آور روزانه مصرف نمی کنند بلکه به طور پراکنده به مصرف مواد مشغول اند. به عبارتی در دوره های متناوب مواد مصرف می کنند که در فواصل آن دوره ها زمانی از مصرف مواد پرهیز می کنند یا به خیال خود مصرف مواد را کنترل می کنند. این موضوعی است که فهم آن بسیار مهم است چرا که بر اساس این علامت و ارزیابی نادرست افرادی که معتاد هستند، اغلب به خودشان و دیگران این اطمینان را میدهند که مشکلی در این زمینه ندارند: "من حتی هر روز الکل (یا دیگر مواد اعتیاد آور را) مصرف نمیکنم، آن وقت چطور ممکن است مشکل داشته باشم؟" یا " من فقط در پایان هفته تریاک مصرف میکنم , بنابر این من معتاد نیستم ; چرا که اگر من معتاد بودم باید همیشه مواد مصرف می کردم ".

 

آیا واقعا انجام امور اعتیاد آور بر روی زندگی من پیامد منفی دارد؟

 

به لحاظ نظری (اگر چه امکان ندارد) احتمال دارد که شخص با مصرف برخی از مواد یا با انجام بعضی از فعالیت ها به طور روزانه معتاد نباشد؛ برای مثال در کتاب ملت قمار باز استوارت وینستون و هریت هاریس معتقدند که احتمال آن وجود دارد که شما هر روز شرط بندی کنید و معتاد به قمار نباشید، به شرط آن که با توجه به میزان درآمدتان از عهده ی مخارج شرط بندی برآیید و این عمل باعث هیچ گونه پیامد منفی برای شما نشود. توجه داشته باشید هیچ گونه  پیامد منفی!

 

 

------------------------------ مقاله های دیگر درباره ترک مواد مخدر و اعتیاد به الکل، شیشه، هروئین، تریاک و غیره --------------------------------

تعریف اعتیاد و وابستگی های ناسالم

مواد محرک اعتیاد آور: جنون های واقعی با فرمول های مصنوعی