اعتیاد چیست؟

اعتیاد چیست؟

با توجه به مطالعات و مشاهدات مان در
مرکز ترک اعتیاد و اقامتی و بازتوانی رهپویان آوای رهایی می توانیم اعتیاد را به شکل ساده و مختصر زیر اینگونه تعریف کنیم که:
اختلال مصرف مواد بیماری است که همه افراد فقیر و غنی، پیر و جوان، و... می توانند به آن مبتلا گردند و دلیل اصلی آن شاید وابسته به ویژگی های ژنتیکی و زیست شناختی است.

محیط، ویژگی های روان شناختی، میزان استرس، یادگیری از اطرافیان، کمبود مهارت های اجتماعی در وابستگی های بیمارگون به مواد و الکل نقش اساسی دارند.

 

پژوهشگران دریافته اند مصرف طولانی مدت انواع مواد باعث تغییرات بسیار مهمی در ساختار مغز خواهدشد که متاسفانه حتی بعد از بهبودی نیز باقی خواهدماند. رسانه ها اغلب، افراد مبتلا به اختلال مصرف مواد را به عنوان افراد بیکار، مجرم، بی خانمان، و... معرفی می کنند. اما بیماری اعتیاد حتی در افراد شاغل، تحصیل کرده، نوجوانان و... وجود دارد و این افراد در کار خانواده زندگی می کنند و حتی گاهی خانواده آنها در جریان این وابستگی نمی باشد. اما در طول زمان بیماری نمود بیشتری پیدا خواهدکرد و بدون دریافت کمک مشکلات  جدی تری می شود. پس شناخت هرچه زودتر قبل از آغاز مشکلات جدی تر، احتمال بهبود را بیشتر خواهدکرد.
ما در این مرکز با استفاده از جدید ترین متد بازتوانی و روانشناختی آماده ارائه خدمات به درمانجویان عزیز هستیم.