چرا خانواده ها و بیماران ما را انتخاب می‌کنند؟

چرا خانواده ها و بیماران ما را انتخاب می‌کنند؟

از عوامل مهمی که برای یک فرد بیمار به اعتیاد یا خانواده آن برای تصمیم گیری در انتخاب کمپ ترک اعتیاد جهت قطع مصرف مواد مخدر، تاثیر دارد، تجربه و امکانات آن مرکز است. در این بخش ویژگی های کمپ ترک اعتیاد رهپویان آوای رهایی را با یکدیگر مرور می نماییم.

 

چرا مرکز ما تبلیغات نمی کند؟

درحال حاضر کلیه ی مشاغل دنیا با تبلیغات، حرف اول را میزنند اما مدیریت مرکز سم زدایی و ترک اعتیاد رهپویان آوای رهایی (آقای جعفر حضرتی ) بر این نکته تاکید دارند که تبلیغ ما همان شناختی است که بیماران و خانواده ها از این مرکز دارند و این مسئله باعث شده که دوستانمان در تیم درمان و پیشگیری اعتیاد در این مرکز دلسوزانه و بدون هیچ چشم داشتی به مسائل خارج از مرکز بیماران، فقط در مسیر درمان به دوستان خدمتی مناسب در خور شخصیت افراد مبتلا به بیماری اعتیاد را ترتیب دهند.

این کمپ ترک اعتیاد با افتخار اعلام میدارد که در طی 12 سال با هدف و تجربه در درمان اعتیاد و با جدیدترین متد روز دنیا با هر ماده ی اعتیاد آوری آشناست و در جهت درمان بیماران اعتیاد روشهای خاص هر ماده ای  را به کار می بندد چون ما معتقدیم که درمان اعتیاد مانند لباس است که بر تن هرکسی به شکلی مینشیند و سرچشمه و علت اعتیاد در درون افراد مبتلا به بیماری اعتیاد است.

از طرفی مدیریت این مرکز ترک اعتیاد خصوصی (واقع در شمرون) بر این نکته نیز تاکید دارند که هر فرد بیمار از خانواده ای متشخص میباشد که از انتخابهای اشتباه فرد مصرف کننده، خانواده نیز درگیر این بیماری سخت درمان شده است.

ما انسانهای زیادی را میشناسیم که فقط یک نوع اعتیاد ندارند بلکه به دسته ای از اعتیاد ها مبتلا هستند در واقع اینطور به نظر میرسد که برخی از اعتیاد ها به همراه یکدیگر ظاهر میشوند به طور مثال: فردی که اعتیاد جنسی دارد اغلب با سوء استفاده از مواد اعتیادی و الکل همراه است. به نظر می آید که یک اعتیاد مولد اعتیاد دیگری میشود.

هرچه میگذرد افراد بیشتری متوجه این مطلب میشوند که رهایی از اعتیاد به یکباره نیست یعنی هر اعتیاد را به صورت جداگانه باید درمان کرد و ما در طول درمان در این مرکز به افراد مبتلا اعلام مینماییم که مشکلات ناشی از اعتیادشان در چه مرحله ای بوده، راه و پروسه ی درمان و ترک آنها به چه صورتی میباشد.

بسیاری از خانواده ها تصور میکنند که عزیزشان به واسطه ی مصرف مواد اعتیاد آور فکر و ذهن آلوده ای دارد. اما جالب توجه است، زمانی که مشکل را ریشه یابی میکنیم و در برخی موارد به خانواده و کانون گرم ایشان برخورد میکند، شوکه میشوند و علاقه ای دوچندان برای رفع این مشکل پیدا میکنند.

ما به عنوان درمانگران اعتیاد به این نکته تاکید داریم که زندگی در کنار خانواده شرایطی را میطلبد که یک فرد مبتلا به بیماری اعتیاد با آن شرایط سازگار نیست و در این مرکز این موارد را آنالیز نموده و در طول درمان به بیماران انتقال میدهیم.

این جلسات و راهنماییها و گزارشات درمانی باعث شده که کمپ ترک اعتیاد رهپویان آوای رهایی یکی از بهترین مراکز قطع مصرف آموزش محور باشد و هدف اصلی این مرکز پیشگیری و درمان اعتیاد است.

امیدواریم در این طرح که پس از مرخص شدن بیمار از این مرکز کلاسها و مشاوراتی برای بیماران و خانواده ها ترتیب داده شده خانواده ها نیز همکاری نموده و به یک فرد مبتلا به بیماری اعتیاد زندگی تازه ای ببخشند.

هدف این کمپ خصوصی درمان بیماری ای است که بسیاری از همدردانمان و خانواده هایمان درگیر آن هستند.

 

ما مدعی نیستیم که بهترینیم، مفتخریم که انتخاب بهترینهاییم

کمپ ترک اعتیاد رهپویان آوای رهایی

تیم پیشگیری و درمان