کمپ ترک اعتیاد رهپویان: اعتیاد چیست و معنی ترک آن چه می باشد

کمپ ترک اعتیاد رهپویان: اعتیاد چیست و معنی ترک آن چه می باشد

در ادامه سری مقالات کمپ ترک اعتیاد رهپویان آوای رهایی (مرکز سم زدایی مدرن شمیرانات) در این مقاله به معانی مختلف اعتیاد و ترک آن می پردازیم. در ادامه با ما همراه باشید.

 

در اینجا لازم است معنی لغوی اعتیاد و ترک را مورد بررسی قرار دهیم.

در فرهنگ لغت دکتر محمد معین و عمید اینگونه آمده:

اعتیاد = عادت کردن و خوگرفتن

که البته ما این معنی را برای مواد مخدر قبول نداریم.

 

کمپ ترک اعتیاد رهپویان اعتیاد را این گونه معنی میکند:

  • اعتیاد= بیماریی که خود شخص آنرا بوجود می آورد که البته این امر چه دانسته و چه ندانسته صورت میگیرد که هر دو از نا آگاهی شخص حکایت میکند. اعتیاد یعنی خارج شدن بعضی از سیستمهای حیاتی انسان یا هر موجود از تعادل طبیعی
  • اعتیاد = از کار افتادن سیستمهای مختلف جسم انسان چه پنهان وچه آشکار

 

حال ببینیم کلمه ترک چه معنی شده است:

ترک= واگذاشتن، ول کردن، دست برداشتن از کاری یا چیزی

در اینجا معنی ترک را برای مسائلی مثل: قمار بازی، کبوتر بازی و امثال آنها قبول داریم اما موقعی که برای اعتیاد مطرح میشود مثل ترک اعتیاد دیگر این معنی را قبول نداریم.

ترک = معالجه شدن، شفا یافتن، بهبودی حاصل کردن

 

بنابراین ترک(درمان) اعتیاد را اینگونه تعریف نماییم منطقی تر است:

درمان اعتیاد = معالجه یک نوع بیماری باتوجه به فرآیند زمان یا راه اندازی و بازسازی سیستمهای حیاتی جسم و روان که از چرخه طبیعی خود خارج شده اند.

 

تا کنون روشها و داروهای مختلفی در جهان برای ترک اعتیاد مواد های اعتیاد آور مورد کاوش و تحقیقات قرار گرفته و بودجه های زیادی صرف آن شده اما نتوانسته اند حتی پاسخگوی داوطلبین ترک اعتیاد که خواستار رهایی بودند باشند.

سخن ما سخن غریقی است در میان اقیانوس که بدون دانستن فن شنا به صورت کامل میخواهد خود را با شنا به ساحل برساند نه سخن فردی که تا قوزک پا هم در آب نرفته و راه بلد غریقهای اقیانوس می شود.

امیدواریم خداوند ما را یاری بدهد شاید از اقیانوسهای طوفانی بیماری اعتیاد رها شویم.