چرا افرادی که مواد محرک مصرف می‌کنند تمایلی به قطع مصرف ندارند؟

چرا افرادی که مواد محرک مصرف می‌کنند تمایلی به قطع مصرف ندارند؟

وقتی فردی آلوده به مصرف محرک مانند مصرف شیشه میشود، دوپامین آزاد شده در مغز وی 1200-1400 واحد میباشد، که این امر باعث میشود فرد از حالت تعادل روحی و روانی خارج شود.

اکثریت درمانگران اعتیاد بر این نکته تاکید دارند که این عدم تعادل باعث ترس در فرد معتاد شده و به ایشان اجازه نمی دهد که عاقلانه تصمیم بگیرند و همیشه از محیطهای سم زدایی و کمپ های ترک اعتیاد در فرار هستند.

عموما می‌توان با اینگونه افراد ارتباط دوستانه برقرار کرد و به سوی ترک مصرف آنها را تشویق نمود. باید دقت داشت که به افراد محرکی نباید امرو نهی کرد فقط باید پیشنهاد داد.

در کمپ ترک اعتیاد رهپویان آوای رهایی اینگونه مشاوره ها توسط کادری مجرب در بدو ورود فرد معتاد به مرکزداده می‌شود تا فرد با بینش قوی تری نسبت به محیط ، اطرافیان و دوستان خود تمایل به قطع مصرف داشته باشد.

پس میتوان گفت: برخلاف دیدگاه برخی خانواده ها که افراد معتاد به مواد محرک دیگر جایی برای ترک کردن ندارند این مشکل، آسان شده و افراد مصرف کننده مواد محرک هم میتوانند امیدی برای زندگی دوباره داشته باشند.

 

 

------------------------------ مقاله های مرتبط با مصرف شیشه و سایر مواد اعتیاد آور محرک --------------------------------

افرادی که شیشه مصرف میکنند چگونه اند؟

بعد از ترخیص فرزندمان از کمپ ترک اعتیاد چه کنیم؟

مواد محرک اعتیاد آور: جنون های واقعی با فرمول های مصنوعی