افرادی که شیشه مصرف میکنند چگونه اند؟

افرادی که شیشه مصرف میکنند چگونه اند؟

متاآمفتامین که در بازار سیاه به نام شیشه معروف است در رده ی آمفتامینهاست و خاصیت محرکی دارد. متاآمفتامین با تاثیر مستقیم بر مکانیسم های مغز شادی و هیجان کاذب در فرد ایجاد میکند.

تاثیرات شیشه در بدن فرد مصرف کننده باعث اختلال شدید درخواب و اشتها شده و تشنگی ایجاد میکند، همچنین رفتارهای ناهنجاری از وی سر میزند. در اثر مصرف این ماده دوپامین آزاد شده در مغز باعث افزایش حرکات جسمی شده و فرد به مرور افسرده میشود. حالاتی مثل هیجان زدگی، بی تابی، سخن گفتن تند، کاهش خواب و اشتها و افزایش فعالیت فیزیکی از علائم مصرف شیشه میباشد.