رنجش چیست ؟ | تاثیر رنجش در بازگشت به اعتیاد

رنجش چیست ؟ | تاثیر رنجش در بازگشت به اعتیاد

بسم الله الرحمن الرحیم


رنجش چیست و آیا در لغزش ما نقشی دارد ؟

رنجش یک عکس العمل احساسی درونی می‌باشد که خشم را بر می‌انگیزد و آن را در خود بایگانی می‌کند، لذا رنجش یک واکنش درونی ست که همراه با هیجان توام با آزار است. 
در رابطه بارنجشها همیشه سه گروه نقش دارد: 

 

  1. کسانیکه از ما انتقاد می‌کنند و یا حقیقتی را درباره ما می‌گویند هر چند ممکن است رفتار و نحوه بیانشان غلط باشد اما نیت شان اصلاح ماست.
  2. کسانیکه از یک بیماری روانی رنج میبرند و برای ارضاء روان بیمار خود، اقدام به دگر آزاری میکنند و لذا عمدا چیزی را میگویند و یا رفتاری انجام می‌دهند تا باعث رنجش ما شوند.
  3. کسانیکه بدون منظور و یا آزروی نادانی و یا سهوا چیزی می‌گویند و یا رفتاری می‌کنند که باعث رنجش در ما می‌شود.

 معتادان همیشه مشکلاتی دارند که شرایط لازم برای اعتیادشان است یا به آن دامن می‌زند. رنجش بیشتر از هر چیز دیگری به معتادان صدمه می‌زند.

همه بیماریهای روانی از آن ریشه می‌گیرند. چون نه تنها به لحاظ جسمی بلکه از نظر ذهنی و روحی هم بیماری فعال است. 

رنجش توجه زیادی را به خود جلب کرده و اکثر معتادان پس از گذراندن مراحل بهبودی در موردش صادق هستند. ولی شاید از خودمان بپرسیم چرا رنجش دشمن شماره یک است. رنجش احساسی است که باید مثل اولین دفعه مصرف از آن اجتناب کنیم. بهترین راه برای خطر رنجش یاد آوری زمانی است که مصرف می‌کردید. و همان موضوع دست و پا را می بست.

می‌توانستید روز خیلی خوبی داشته باشید، ولی ناگهان اتفاقی می‌افتاد و رنجش همیشه وجودتان را فرا می‌گرفت. قبل از اینکه بفهمیم چرا این اتفاق افتاده نعشه می‌شدیم. بارها چنین اتفاقی برای بیشتر شما افتاده است.

 

یک بخش فریب دهنده رنجش ها این است که اکثر اوقات فکر می کردید رنجش ها موجه هستند.

(بیشتر بخوانید: علائم ظاهری افراد پارانوئید )

اگر کسی به طریقی حالتان را می‌گرفت، فکر میکردید حق دارید عصبانی شوید.
حتی گاهی احساس میکردید خشم و غضب را بهتر از بقیه ترک می‌کنید.
ولی باید فهمید چیزی که حالتان را بد کرده یا شما را جذب مواد مخدر می کند موجه نیست.
پس اگر در زمینه بهبودی انتظار موفقیت دارید لازم است این رنجش ها را کنترل کنید.
 
در موسسه رهپویان آوای رهایی در کلاسهای گفتار درمانی ما این آموزش را می‌دهیم رنجش ها موجه نیستند و چگونه باید آنها را رها کنیم قدم اول این است که شما باید سم زدایی شوید که ما این راه برای شما با شناسایی نوع مصرف و مشاوره برای شما آسان کرده ایم.

قرار است با ورود به برنامه تغییر کنیم یعنی همه رنجش ها را کنار گذاشته خود و دیگران را به خاطر اشتباهات گذشته بخشیده و مبنای جدیدی را به زندگی خود و دیگران را به خاطره اشتباهات گذشته بخشیده و مبنای جدیدی را برای زندگی خود برگزینید.

وقتی در فرایند بهبودی پیشرفت می‌کنید، به طرز تفکر سابق خود نظر انداخته و متعجب می شوید با آن رویه تا به حال زنده مانده اید.

هرچند علیرغم این تغییرات احساسی، زنجیره های قدیمی بدجوری شعله ور میشوند، وقتی احساس حسرت می‌کنید کنترل اوضاع از دست تان در آید، چنین اتفاقی میافتد. برانگیختن احساس رنجش قدیمی وقتی فکر می‌کنی برای همیشه از بین رفته است آزار دهنده است.

رنجش های قدیمی همه باید مثل حس رنجش فعلی برخورد کنیم وقتی حس آشکار می‌شود، فورا میفهمید همان دشمن قدیمی است که به گمان دوست ما بوده است.
پس این حس را کنار گذاشته و خود را برای شعله ور شدنش سرزنش نمی‌کنید.

از خداوند می‌خواهید قدرت مقابله با آن را به شما بدهد قبل از حس انزجار داشتن تجربه کرده اید را برگرداند.
هر چه زودتر این کار را انجام دهید بیشتر به نفعشان است.
 
یک مثال: فردی مقابل شومینه ایستاده و یک دفعه جرقه آتش روی لباسش می‌افتد. اگر فورا بردارد اثری از آن باقی نمی‌ماند.
ولی اگر بگذارد جرقه ها همان جا بمانند لباس خراب می‌شود. رنجش هم همین طور است اگر بگذارید در ذهنتان بماند به نوعی  به شما آسیب میرساند.
شما می‌توانید برای خودتان ارزش قائل شوید و با خودتان صادق باشید و به آینده روشن بین باشید و انتخاب درست را برای خودتان به انجام برسانید تیم درمان و مشاوران و مددیاران مرکز تماس بگیرید و با مشارکت از نوع مصرف خود برای خود قدم اول را بردارید.
 


تیم درمان مرکز رهپویان آوای رهایی مدیریت جعفر حضرتی