کانابیس گل و عوارض آن

کانابیس گل و عوارض آن

در شیوع مواد مخدر جوان پسند می‌بایستی اظهار داشت که مخدری بنام گل شایعترین نوع از موادهای انتخاب شده است.

نام گل به این دلیل برای این مخدر انتخاب شده تا ذهنیت و حس خوبی که مردم به گل دارند باعث رواج و استفاده آن شود. در حالی که مخدر گل از مخدر حشیش بسیار خطرناک تر است. درست است که گل ریشه گیاهی دارد اما با تغییر ژنتیک و اضافه کردن مواد مخدر شیمیایی باعث شده خطرات و عوارض بسیار بالایی داشته باشد.
انتخاب جوان‌ها به این ماده توهم زا به این خاطر است که مصرف این مواد مخدر بصورت جمعی است. معمولا جوانان علاقه مند هستند که در پارک‌ها و دوره همی‌های جمعی از این مواد استفاده کنند و معمولا مصرف کنندگان گل بدون آگاهی از عوارض مصرف آن که آثار سوء جسمانی و روانی فراوانی دارد مصرف می‌کنند.

 

عوارض مصرف ماده مخدر گل 

 

 

همانطور که قبلا گفته شده مخدر گل جزء دسته مواد توهم زا دسته بندی گردیده است، با مصرف گل فرد مصرف کننده احساسات غیر طبیعی پیدا می‌کند که عبارت اند از: افزایش ضربان قلب، قرمزی چشم، خشک شدن دهان و گلو، خنده‌های بی مورد، گیجی و عدم تمرکز حواس، از دست دادن هماهنگی و تعادل، پراشتهایی افراطی، فراموشی و خواب آلودگی، بیان صحبت‌های نامفهوم و بی‌ربط، گوشه گیری، خستگی و افسردگی.
از آثار و عوارض طولانی مدت مصرف گل نیز را می‌توان به کاهش حافظه کوتاه مدت، تغییر در عادات خوردن و خوابیدن، کاهش بازداری اجتماعی در رفتار و درگیری و خشونت و سندرم بی‌انگیزگی اشاره کرد. همچنین مصرف مخدر گل رفتارهای پر خطر در رانندگی را افزایش می‌دهد و تا توجه به توهم در حس بینایی و عدم هماهنگی و کاهش تمرکز در رانندگی  باعث شده سهم بسزایی از تصادفات را در بربگیرد.
مصرف گل زمینه ساز بروز انواعی از اختلالات روانشناختی از جمله : اضطراب و افسردگی، روانپریشی و خودکشی است.

ماری جوانا(گل) عمدتا به بخش‌های در حال رشد مغز آسیب می‌زند این بخش‌ها شامل نورون‌های چند کاره ای هستند که در قسمت‌های مشخصی از مغز وجود دارند و کنترل رفتارهای اجتماعی فرد و حافظه کوتاه مدت را بر عهده دارند.
 مصرف دراز مدت به بی انگیزگی مزمن می‌انجامد. آسیب جدی روحی اینجاست که فرد نسبت به همه اهداف و آرزوهای خود بی‌تفاوت می‌شود به صورتی که گویا آینده‌ای برایش وجود ندارد و باری به هر جهت روز را سپری می‌کند. این بی انگیزگی فرد را کم کم به پوچ گرایی می‌رساند. اغلب دیده شده است که این گونه افراد اقدام به خود کشی داشته‌اند.

تیم درمان کمپ ترک اعتیاد رهپویان آوای رهایی بر این باور است که اعتیاد جنسش رفتار است پس می‌بایستی بدانید که از هر نوع که باشد باعث می‌شود زندگی یک فرد مصرف کنند به آشقتگی مطلق برسد.
روان پریشی، سایکوز و مرگ حاصل مصرف تمامی مخدرها است. حال ممکن است پروسه زمانیشان متفاوت باشد ولی به هر حال عاقبت همه آن‌ها مشابه یکدیگر و نافرجام است.

تیم پیشگیری و درمان موسسه رهپویان آوای رهایی متخصص در ترک کانابیس گل با آغوش باز پذیرای جوانانی هستند که تصمیم به تغییر الگوی زندگی را دارند، با بکار گرفتن روانشناسان مجرب و مددیاران با تجربه و درمانگران دوره دیده سعی در متوقف کردن بیماری اعتیاد هستند.

ما مدعی نیستیم که بهترینیم، مفتخریم انتخاب بهتریناییم.                 

تیم پیشگیری و درمان      
موسسه رهپویان آوای رهایی