آزمایش hiv از کلیه مددجویان و پرسنل

ویدئوی معرفی موسسه ترک اعتیاد آوای رهای که با کمک پزشکان متحصص و مجرب از تمامی پرسنل و مددجویان آزمایش hiv می‌گیرد.