در ادامه پیدا کردن راه پاک شدن و پاک ماندن

در ادامه پیدا کردن راه پاک شدن و پاک ماندن

تجربه کمپ ترک اعتیاد رهپویان نشان می دهد که معمولا اطرافیان به کسانی که در ترک اعتیاد خود موفق نبوده اند برچسب هایی می زنند مثلا می گویند اراده نداشته اند، مشکل روانی داشتند، خود خواه هستند اما این جوابها درست نیست لازم به توضیح است که ممکن است بحث و سخن ما در اینجا بگونه ای باشد که اینطور تعبیر شود که داریم از اعتیاد و معتاد دفاع میکنیم.

بله همینطور است ما از شخص معتادی که خواستار رهایی است و هرچه تلاش میکند راه را نمیابد دفاع میکنیم چون با زدن یک برچسب به هر فرد که معتاد است او از کلیه حقوق اجتماعی محروم میگردد و آن هم معتادی که بارها سعی کرده از این دام اعتیاد خلاص شود اما راهی برای رهایی پیدا نکرده است.

 

در مقاله قبلی مرکز سم زدایی مواد اعتیاد آور رهپویان در مورد این که روش ترک اعتیاد، راهی که بسیاری از معتادان شانس پیدا کردن آن را نداشته اند صحبت کردیم. بد نیست ابتدا سری به آن مقاله بزنید.

 

در اکثر میزگردها که متخصصین ترک اعتیاد گرد هم جمع میشوند درپایان جلسه با نثار کردن مقداری فحش و ناسزا به افراد معتاد و اینکه آنها تعادل روانی ندارند و خودخواه هستند و انگل جامعه هستند و اراده ندارند به جلسه خود پایان میدهند.

تاکنون شده است پاسخ این سئوالات را بدهید که:

  1. چرا شخصی چندین بار تمام سختیهای ترک اعتیاد را تحمل میکند ولی پس از مدتی به اعتیاد روی می آورد؟
  2. چرا شخصی تمام اهانتها و حقارتهای جامعه را تحمل میکند ولی حاضر نیست از اعتیاد دست بردارد؟
  3. چرا فردی از خانواده طرد میشود و حاضر نیست از اعتیاد دست بردارد؟
  4. چرا شخصی حاضر است تمام سرمایه ی خود را از دست بدهد اما از اعتیاد خود دست برندارد؟

 

و همینطور دهها وصدها چرای دیگر...

 

حتما پاسخ میدهید بدلیل بی ارادگی ، خودخواهی ، بیماری روانی ، عدم اعتماد به نفس و...

اما ما به عنوان متخصصص در حوزه اعتیاد و کمپ ترک اعتیاد میگوییم:

بدلیل بیماری آنهم از نوع جسمی، چون در جسم خراب، افکار سلامت کامل ندارد.

چون رابطه ی روان با جسم انسان مانند رابطه ی سوارکار با اسب است.

سوارکار روح انسان است و اسب جسم انسان، سوارکار روان انسان است و اسب جسم اوست.

اگر سوارکار ،سوارکارماهری باشداما مرکب او ضعیف وناتوان باشد آنوقت چه؟

چون ما مرکب وسوارکار هردو را یکی میینیم و حرکت آنها بسیار کند و غیر متعارف است تمام ایرادها را از سوارکار میدانیم در صورتیکه مرکب او بیمار است.

اما اگر مرکب او درمان شود وتبدیل به مرکبی رهوار گردد آنوقت قدرت و نیروی مرکب و سوارکار را خواهیم دید.

 

در مقالات آینده نیز در رابطه با یافتن راهی برای ترک اعتیاد صحبت خواهیم کرد.