پیدا کردن راه پاک شدن و پاک ماندن

پیدا کردن راه پاک شدن و پاک ماندن

در نظر داشته باشید برای ترک اعتیاد خود باید دو چیز را داشته باشیم و آن رمز پیروزی ما بر بیماری اعتیاد است:

1- یافتن راه ترک اعتیاد

2- انچه بدان عمل میکنیم (پاک ماندن)

 

در این مقاله کمپ ترک اعتیاد خصوصی رهپویان، مبحث را بر روی پیدا کردن راه بهبودی و پاک ماندن ادامه میدهیم تا به اهمیت آن بیشتر پی ببریم زیرا این مهمترین مساله ای است که هر فرد بیمار اعتیاد را تهدید میکند.

 

روش ترک اعتیاد، راهی که بسیاری از معتادان شانس پیدا کردن آن را نداشته اند

بسیاری از معتادان به علت پیدا نکردن راه سر از تیمارستانها و قبرستانها درآوردند، اما امروزه راه های زیادی برای ترک مواد مخدر اعلام شده و موجود است که در دسترس تمامی معتادان میباشد.

آنچه که مشخص است بیماری اعتیاد با تمام توان خود سعی در نابودی افراد مبتلا دارد و بسیاری از دوستانی که به این کمپ ترک اعتیاد و مرکز سم زدایی مراجعه میکنند خیلی از راه های درمان را امتحان کرده و متاسفانه از آنها بی جواب مانده اند و مصرف آنها مجددا شروع و با عود بیشتری گریبانگیر آن شده اند.

مسئله پیدا کردن راه بسیار مهم است چون بیمارها به علت شرایط جسمی تعادلی در تصمیم گیری خود ندارند پس باید یک راه را به آنها پیشنهاد داد. در این مرکز ترک مواد مخدر و محرک راه را برای افراد مبتلا نمایان میکنیم به طوری که در طول درمان یک بیمار باید خانواده هم سهیم باشند.

خوب میدانید که اعتیاد، به آرامی و اندک اندک جلو می آید و همه چیز را در سر راه خود نابود میکند، هرچه انسان اراده ی محکمتری داشته باشد زودتر به دام می افتد. حتما این مثال را شنیده اید که در دریا کسی غرق میشود که شناگر است، آدمی که شنا بلد نیست اصلا وارد قسمتهای عمیق دریا نمیشود. ما از سنگ سخت تر و از آب نرمتر نداریم اما همین آب با خصوصیت نرمی خود قطره قطره روی سنگ میریزد ودر نهایت به مرور زمان آن را سوراخ و یا آن را متلاشی مینماید.

 اعتیاد هم از همین روش استفاده میکند و شخصیت و اراده را هرچه که باشد به زانو در می آورد.

 

ما در میان خود انسانهای با اراده وپرتلاش از تمام طبقات جامعه داریم از استاد دانشگاه گرفته تا پزشک و کارمند،دانشجو وشخص عادی، باسواد وبی سواد همه در دام نیروهای تخریبی و بازدارنده گرفتار شده اند و تا کنون را رهایی را نیافته اند.

چرا؟کسی میداند علت چیست؟          

 

در مقاله های بعدی کمپ ترک اعتیاد رهپویان آوایی رهایی با ما همراه باشید