مصاحبه کمپ ترک اعتیاد آوای رهایی با کارشناس اعتیاد آقای گلزار نیا

در این ویدئو جناب گلزار نیا در مورد روند درمان و هدف درمان در کمپ ترک اعتیاد رهپویان صحبت خواهند کرد.

 

علاوه بر موارد فوق در مورد مسئولیت پذیری یک معتاد به مصرف مواد مخدر یا محرک صحبت خواهیم کرد.