پاسخ چند سوال در رابطه با ترک و انواع مواد مخدر

مسائل مربوط به ترک اعتیاد و پرسش درباره اعتیاد و انواع مواد مخدر می‌تواند برای افراد مختلف بسیار مهم باشد، در این ویدئو سعی شده است به اکثر سوال هایی که شما همراهان داشته اید پاسخ دهیم و کمکی به درمان اعتیاد کرده باشیم.