کمپ ترک اعتیاد رهپویان آوای رهایی و پیشگیری از ویروس کرونا با ضدعفونی مرکز

کمپ ترک اعتیاد رهپویان آوای رهایی به منظور سلامت مراجعین خود و پیشگری از ویروس کرونا طی اقدامی تمامی بخش های مختلف این مرکز را ضد عفونی نمود.