رهایی از انواع اعتیادها (به خصوص ترک مواد مخدر) در کتاب اراده کافی نیست

رهایی از انواع اعتیادها (به خصوص  ترک مواد مخدر) در کتاب اراده کافی نیست

مشکل تنها سو مصرف مواد اعتیادی نیست

 

در ادامه سری مقالات معرفی بهترین کتاب های حوزه ترک اعتیاد و مواد مخدر، شما را با کتاب "اراده کافی نیست: رهایی از انواع اعتیادها" نوشته آرنولد واشتون و دانا باندی آشنا می کنیم. در ادامه این مقاله بخش هایی از این کتاب را به شما معرفی می کنیم:

 

این که در امریکا رفتار وسواس گونه ی مصرف مواد تغییر دهنده ی خلق شایع و همه گیر شده است خبر جدیدی نیست. اما در حالی که سیاست مداران و نیرو های انتظامی بیهوده در جستجوی راه هایی هستند که مانع جذاب شدن مصرف چنین مواد شوند. تعداد بیشتری از مردم به این نتیجه میرسند که اشتهای ما به استفاده از مواد شیمیایی تغییر دهنده ی خلق فقط یک جنبه از مشکل ملی ماست. به عبارتی مشکل تنها سو مصرف مواد اعتیادی نیست. بلکه مشکل همه گیر شدن انواع بسیار متفاوت رفتارهای وسواس گونه است.

 

تعداد آمریکایی هایی که به چیزی معتاد شده اند از دهه شصت سالانه رو به افزایش است. در حال حاضر چیزی در حدود 14 تا 16 میلیون نفر از ما در یکی از 500 هزار گروه خودیاری حضور می یابد که در سرتاسر کشور پخش شده اند و به افرادی کمک می کنند که به یکی از انواع اعتیاد ها مبتلا هستند و انتظار می رود این تعداد تا سه سال دیگر دو برابر شود. بسیاری دیگر از اعتیاد ها مانند : اعتیاد به غذا کار قمار خرید ارضای جنسی و حتی ورزش بسیار مضر و آسیب زا هستند و بعضی اوقات حتی این اعتیاد ها مضحک به نظر می آیند. اما برای تعداد رو به افزونی از ما خود این فعالیت های اعتیادی نهایت چیزی است که ما می خواهیم. چرا که اختیار زندگی ما را در دست می گیرند و به جای افزایش کیفیت زندگی بر ما حکومت می کنند.

 

برای تهیه این کتاب می توانید به وب سایت خانه کتاب یا شهرکتاب مراجعه نمایید.