اعتیاد به الکل و اتانول و ترک آن

اعتیاد به الکل و اتانول و ترک آن

مصرف الکل که در بسیاری از میهمانی‌ها وجشن‌ها مصرفی تقریبا عمومی محسوب می‌شود و این باور اشتباه بین خانواده‌ها و انسان‌های عادی موج میزند که مصرف الکل هیچ مشکلی ندارد نمی‌دانند که مصرف الکل ابتدا بر روی کبد تاثیر گذاشته و کبد را چرب و کم کار می‌کند، سنگ مثانه از عوارض مصرف الکل‌ها و اتانول می‌باشد.

در ترک الکل‌ها باید گفت که حالات تشنج و استفراغ و حالت تهوع و معده دردهای شدید و درد سمت راست زیر قفسه‌ی سینه از عوارض ترک این ماده می‌باشد.

 

ترک الکل در کمپ ترک اعتیاد

در کمپ ترک اعتیاد رهپویان آوای رهایی به‌علت اینکه مصرف الکل را نیز اعتیاد می‌دانیم به بیماران اعتیاد تاکید می‌کنیم که لغزش بسیاری از مصرف کنندگان پس از ترک مواد با الکل شروع شده است و اکثریت دوستانمان با مصرف الکل مجددا به مواد مصرفی خود پناه برده اند.

الکلی‌ها نیز باید بدانند که کلاس‌های مشاوره‌ای این مرکز برای بیماران اعتیاد که مصرف الکل دارند همیشه دایر می‌باشد و به آنها آموزش‌هایی می‌دهیم که بدانند تاثیر الکل بر بدن فرد مصرف کننده و بر روی سیستم عصبی چه تخریب‌هایی را بر جای می‌گذارد.

دوره‌ی درمانی برای الکلی‌ها بین 3 تا 4 ماه است اما با شرکت در کلاس‌ها و مشاورات درمانی فقط برای 21 روز بستری شدن بیمار و بعد طی روند بهبودی کفایت امر صورت می‌پذیرد. در کمپ ترک اعتیاد رهپویان آوای رهایی با مدیریت آقای جعفر حضرتی بسیاری از کسانی که الکل را ماده‌ای مخدر نمی‌دانستند در حال حاضر پاکی‌های 3 ساله و 5 ساله اعلام می‌کنند.

 

مرکز بهبودی اقامتی میان مدت ترک سو مصرف کنندگان مواد مخدر و اعتیاد آور

تحت نظارت اداره کل بهزیستی استان تهران (شمیرانات)