آیا با تغییر الگوی مصرف میتوان راه موفقی برای ترک اعتیاد یافت؟

آیا با تغییر الگوی مصرف میتوان راه موفقی برای ترک اعتیاد یافت؟

بسیاری از شما دنبال کنندگان مقاله های کمپ ترک اعتیاد رهپویان آوای رهایی با افراد مصرف کننده ای سروکار دارید که مطمئنا در مدت زمان مصرف خود به شما گفته اند که من نوع ماده ی مصرفی ام را تغییر داده ام و سبک تر مصرف میکنم و یا برای فرار از واقعیت و ماهیت اعتیاد خود به مشروبات الکلی روی آورده اند و نظریه ی خود را بدین شکل مطرح میکنند که: مشروب برای شستن بدن است و الکل هیچ مشکلی برای بدن ندارد و شاید مفید هم هست.

اما طبق تحقیقات مرکز ترک اعتیاد رهپویان آوای رهایی با جدیت اعلام مینماییم که الکل هم یک ماده ی مخدر است واین باور غلط و اشتباه، مصرف کنندگان را مجددا به سمت مواد مصرفی خود سوق میدهد. ضمن اینکه بسیاری از خانواده ها به علت عدم اطلاع از بیماری اعتیاد عزیزشان متاسفانه با این ماده ی مخدر مشکل خاصی ندارند و از روی بی اطلاعی، فرد را مجددا در مسیر نابودی قرار میدهند.

در موسسه رهپویان آوای رهایی ابتدا خانواده ها را از نوع بیماری عزیزشان مطلع میسازیم و به آنها میگوییم که مصرف قرص، الکل، متادون و گل نه تنها اعتیاد دارند بلکه وابستگی به آنها نیز مانند مواد سنتی و صنعتی میباشد. در کمپ سم زدایی و ترک اعتیاد رهپویان آوای رهایی با مشاوراتی که برای خانواده ها ترتیب دیده ایم طریقه ی برخورد با هر فرد را آموزش داده و میگوییم که چگونه میتوان افراد مصرف کننده ای که در مسیر درمان قرار گرفته اند را درک و کمک کرد.

 

ما بر این نکته تاکید میکنیم که زندگی بدون مواد مخدر به مراتب زیباتر و بهتر است.

 

با جایگزین کردن مواد مخدر فقط مخفیانه به جنگ بیماری اعتیاد میرویم و متاسفانه بسیاری از همدردانمان چه بسا که با این حرکت اشتباه در مقاطع مختلف جان خود را از دست داده اند پس باید بگوییم که تغییر الگوی مصرف فقط کلاهی است که فرد بیمار بر سر خود و خانواده میگذارد و در این میان فقط فرد بیمار آسیب هایش چند برابر میشود.

 

موسسه و کمپ ترک اعتیاد رهپویان آوای رهایی

تیم پیشگیری و درمان