بهترین اقدام برای ترک اعتیاد چیست؟

بهترین اقدام برای ترک اعتیاد چیست؟
بهترین اقدام برای شروع فکر به ترک و اقدام به ترک است که اصطلاحا میگوییم تمایل به ترک دارد و در مسیر درمان و بهبودی قرار گرفتن را میگوییم در ترک باقی مانده و تمایل به تغییرات صحیح و اساسی دارد اما با تمام جدیت گفته میشود که بدون یک فرد بلد راه این امر در ترک باقی ماندن امکان پذیر نخواهد بود که ما قویا بر این نکته تاکید داریم تمامی افرادی که از کمپ ترک اعتیاد رهپویان ترخیص شده و ارتباطی با دوستان بهبود یافته ندارند مجددا در مسیر اشتباه گام برداشته و نقطه سرخط و مجددا مشقهایشان نا تمام مانده و باید از ابتدا بنویسند.
 
زندگی بدون مواد مخدر برای خیلی از مصرف کنندگان یک آرزو شده اما در مرکز سم زدایی و ترک اعتیاد خصوصی رهپویان آوای رهایی به گونه ای با بیمار اعتیاد برخورد میکنیم و گرم او را در آغوش میگیریم که بعد از دوره ی سم زدایی نیز بیمار به تمایل خود در این مرکز تردد مینماید.

این شعار نیست و دوستان بهبود یافته روزهای پنج شنبه ی هر هفته به مرکز دعوت شده و تولدها و پاکی خود را از مواد مخدر جشن میگیرند.

بسیاری از آنها همان کسانی هستند که زمانی به عنوان انگل جامعه شناخته میشدند اما حالا با رعایت کردن چند مطلب ساده تبدیل به افرادی شده اند که خانواده ها نیز از پاک ماندن آنها شگفت زده هستند. بسیاری از خانواده ها این مسئله را معجزه میدانند اما با جدیت تمام میگوییم که با اراده تر از افراد مبتلا به بیماری اعتیاد کسی نیست ضمن اینکه طبق آمار گرفته شده اعلام گردیده افرادی که بیماری اعتیاد دارند جزو افراد، با ضریب هوشی بالا میباشند واگر این هوش و ذکاوت را در مسیر درست پی گیری نماییم تبدیل به موفق ترین افراد اجتماع و خانواده میشوند.

احساسی بودن، حس انتقام جویی، خودبزرگ بینی، قبول نکردن اشتباهات، درگیر شدن با مسائلی که هیچ ارتباطی با فرد ندارند، عدم مسئولیت پذیری، خودفریبی، دروغ، نزاع، فحاشی، عدم انظباط در اعمال و رفتار از بارزترین خصوصیات یک فرد مصرف کننده است.

یک فرد مصرف کننده به دنبال دوستان سالم نیست چون ارتباطات وی با افراد ناسالم است. تمامی این خصوصیات در یک فرد مصرف کننده و مبتلا به بیماری اعتیاد به چشم میخورد اما در این کمپ ترک اعتیاد باکمک روانشناس و مددیار اعتیاد و با کلاسهایی که در زمینه های مهارتهای زندگی و بهبودی برگزار میشود ما افراد را برای تشکیل یک زندگی سالم و حذف اشتباهات گذشته تشویق میکنیم. مسئولیت پذیری و جبران اشتباهات گذشته از کارهایی است که در ابتدای دوره ی بهبودی برای هر فرد بسیار پر اهمیت است.