عجیب ترین مواد مخدر دنیا را بشناسید

عجیب ترین مواد مخدر دنیا را بشناسید

همانطور که در مقالات قبلی کمپ ترک اعتیاد رهپویان اشاره کردیم این روزها مواد مخدر صنعتی و روانگردان جدیدی به بازار عرضه می شود که متاسفانه جان بسیاری را می گیرند. این مقاله کمپ ترک اعتیاد رهپویان (مرکز سم زدایی شمیران) به این موضوع می پردازد.

علف، قارچ، اشک، تسبیح و حالا گل. اگر سری در دنیای روانگردان ها نداشته باشید و گوشتان با اسامی مواد مخدر آشنا نباشد، ردیف شدن این نام ها کنار هم شاید برایتان بی معنی باشد. برای معتادان اما این نام ها با نشئگی و سرخوشی یا خماری و بدن درد و بیقراری تداعی می شود.

 

متاسفانه هر روز 9 نفر از ایرانی ها به خاطر مصرف مواد مخدر می میرند. جماعتی که به گواه آمارهای جمعیت مبارزه با دخانیات کشور، از 10سالگی دست به سیگار می شوند و از 17 سالگی مواد مخدر را تجربه می کنند. در این میان، گروهی هم هستند که از 12 سالگی به بعد پای مخدرهای صنعتی به زندگی شان باز می شود و روزگارشان را با شیشه، حشیش، کروکودیل و ماریجوانا سیاه می کنند؛ مخدرهایی که یک جمله مشترک که درباره بیشتر آنها تکرار می شود: «این اعتیاد آور نیست.» این جمله، امروز بیشتر از همه درباره «گل» به گوش می رسد.

«سن مصرف گل به دبیرستان ها رسیده است. خانواده ها اطلاع دقیقی درباره این مخدر ندارند و جوان ها تصور می کنند گیاهی طبیعی و بی ضرر است. در واقع ضعف اطلاع رسانی درباره این مخدر باعث شده که خیلی از جوانان تصور کنند می توانند خیلی راحت مصرف گل را کنار بگذارند. تصوری که به هیچ وجه درست نیست.»

 

تجربه ما در مورد این مواد مخدر صنعتی

بسیار واضح است افرادی که به کمپ ترک اعتیاد رهپویان تهران مراجعه می کنند اکثریت آن ها به این اشاره دارند که فکر می کردند مواد مخدر و یا محرک مورد استفاده آن ها اعتیاد آور نیست. اما بعد از تنها چند بار مصرف درگیر اعتیاد به آن شده اند و با قطع مصرف آن مشکل پیدا کرده اند.

مرکز سم زدایی مواد مخدر و محرک رهپویان به شما خانواده های محترم توصیه می کند آگاهی بیشتری در مورد مواد مخدر جدید که بسیار خطرناک هستند کسب کنید و آن را به فرزندان و عزیزانتان نیز انتقال دهید.