آیا غیر ممکن ممکن می شود؟

آیا غیر ممکن ممکن می شود؟

از دیدگاه ما به عنوان مرکز سم زدایی و کمپ ترک اعتیاد مدرن و با امکانات، گذرگاه زندگی مانند مثلثی است سیاه که گاهی از زوایای آن کشیده و شکلی دیگر پدید می آید اما از تمامی آن میشود راحت عبور کرد و به کشاکشهای متعدد آن توجه ننمود.

به عبارتی میشود به آنچه غیر ممکن مینماید، امکان بخشید باید بگوییم که اتفاقاتی که بر سر راه ما پیش می آید خود ما در آن بی تاثیر نیستیم. از خواستهای مشروع خود میگذریم، بدون اینکه بدانیم از آن ماست و قدری مبتلا به آداب خویشیم و این در ادامه مسئولیتهای ما، تاخیر ایجاد مینماید که بیشتر اوقات، قابل جبران نیستند.

ما آنچه را که لازم و ضروری در حیطه ی درمان و ترک اعتیاد میباشد بعرض بازدید کنندگان میرسانیم حال تصمیم با شما بازدیدکنندگان و بیماران محترم است که کدام جهت را مورد نظر قرار بدهید.

 

آیا مسیر بهبودی و ترک اعتیاد زیباست؟ یا مسیر نابودی با مواد مخدر؟

معنای جنگ بدون خونریزی را خوب میدانید، اما وقتی شجاعت مطرح باشد، محاسبات صحنه، کاملا به گونه ای دیگر است.

هردو ممکن است در مدت زمان به ناآرامی و خسته بودن برسد (هم جنگ وهم شجاعت ) اما این را خوب میدانید که : در مسائل حیاتی، به خداوند مسئولیت دادن، یعنی سلب مسئولیت از خویش است.

که در این مقوله تکلیف معلوم نیست که چه کسی باید به فرمان برسد/ آدمی یا الهی

در هر بعدی در حالتهای خاص خود انجام کارجزء ضروریات محسوب میشود.

پس ابتدا خودتان را اصلاح کنید تا با بدنی سالم به افکاری سالم دست پیدا کنید و سپس احکام الهی را از طرق مختلف دریافت نمایید. زندگی بدون مواد مخدر زیباترین حس زندگی یک فرد مبتلا به بیماری اعتیاد است.

امیدواریم بتوانیم مطالب را آنطور که در شان یک بازدیدکننده میباشد برسانیم .