نقش کمپ آوای رهایی در زندگی افراد مبتلا به بیماری اعتیاد

نقش کمپ آوای رهایی در زندگی افراد مبتلا به بیماری اعتیاد

موضوع را از جایی بررسی میکنیم که بیمار در کمپ ترک اعتیاد و مرکز سم زدایی رهپویان آوای رهایی بستری شده و دوره درمان را طی میکند.

پس از بستری شدن در این مرکز توسط کارشناس اعتیاد و روانشناس و مددیار اعتیاد بررسی بر روی بیمار صورت گرفته و به اصطلاح بیمار از صحبتهایی که میکند آنالیز شده و مشکل وی در اولویت درمان قرار میگیرد.

 

بسیاری از خانواده ها فقط در این مقوله بحث میکنند که آیا می‌توان یک بیمار معتاد به مواد مخدر و یا محرک را سالم نگه داشت؟

ما با جدیت قاطع میگوییم که هرکس با فرآیند درمان این مرکز پیش برود مطمئنا بسیاری از مشکلات مصرف و وسوسه ی مواد اعتیاد آور از وی دور شده و به بیمار راهکارهایی داده میشود که به هر شکلی و در هرنقطه ای ابتدا به فکر خود بوده و در فکر خراب خودش لذت آنی وزود گذر مواد مخدر را به هر چیز دیگری که زندگی وی را آشفته میسازد ترجیح ندهد و در فکرش بگنجاند که مصرف مواد اعتیاد آور هیچ مشکلی را از وی حل نمی‌کند.

ما بر این باوریم که یک معتاد به مواد مخدر هیچگاه نظم و انضباطی را در زندگی تجربه نکرده است پس بنابراین ابتدا بر روی نظم و انضباط فرد کار میکنیم. یک فرد مبتلا به بیماری اعتیاد مسئولیت پذیر نیست، با خودش صادق نیست، زندگیش آشفته است و مصرفش در اولویت همه کارهایش قرار دارد.

تیم درمان این کمپ ترک اعتیاد با متدهای جدید درمانی راه هایی را دنبال می‌کند که فرد مبتلا به بیماری اعتیاد با آنها تا به حال مبارزه کرده و نمیتواند آن متدها را در زندگی روزمره خود عملی نماید.

انضباط احترام به دیگران مسئولیت پذیری احترام به خود نوع پوشش اجتماعی رفتارهای هنجار و ناهنجار اجتماع از مواردی است که یک فرد بیمار می‌خواهد اجرا کند اما به جهت مصرف مواد مخدر نمیتواند هر فرد معتاد دوست داشته در زندگیش بهترین باشد. همسر خوبی باشد. انسان شریفی باشد و در سطح اجتماع به خوبی و نیکی از او یاد کنند.

اما زمانی به خودش می آید که به قول معروف کار از کار گذشته و راه چاره ای به غیر از مصرف مواد و در خلاء باقی ماندن ندارد فقط مصرف میکند که درد و رنجها را فراموش کند.

ممکن است یک احساس عاشقانه، یک لجبازی کوچک، یک میهمانی کوچک دوستانه و یا یک پیشنهاد اشتباه از سوی یک دوست ناباب باعث شود که فرد به سمت مصرف مواد  مخدر و یا محرک برود...

 

کمپ ترک اعتیاد خصوصی رهپویان آوای رهایی

ادامه دارد...