رفتارهای پر از ترس، استرس و دلهره محصول اعتیاد

رفتارهای پر از ترس، استرس و دلهره محصول اعتیاد

ساختار اعتیاد از رفتارهای نابجا سرچشمه میگیرد و این رفتارهای اعتیاد باعث تخریب فکر و احساسات و محیط گرم خانواده و جامعه میگردد. در این مقاله میخواهیم رفتارهای پر از ترس، استرس و دلهره یک فرد معتاد را به شما معرفی نماییم:

ابتدا لازم است واکنشهای افراطی عملکرد ذهنمان را در رابطه با ترس و اضطراب تعریف کنیم:

ترس به طور معمول در لحظه اتفاق افتاده و سریعا قابل ترمیم است، ما را آماده جنگ کرده و یا به طور موقت وحشت زده میکند، مثلا: انفجار یک بمب دستی در چهارشنبه سوری ها. اما اضطراب به نظر همیشگی است و به ذهن فشار می آورد، یادمان بماند دلهره و اضطراب سوختی است که ما را به سوی کنترل کردن هر نوع رفتار بدی پیش میراند.

کمک یک درمانگر اعتیاد در کمپ ترک اعتیاد رهپویان آوای رهایی بدین شکل است که میزان اضطراب فرد مصرف کننده را مقیاس کرده و نسبت به آن درمان خود را آغاز مینماید. در این مرکز با استفاده از جدیدترین متد های درمانی و تست های روانشناختی قطعا راهی برای درمان و پیشگیری از مصرف مجدد می یابیم و آن را با خانواده و فرد مصرف کننده در جریان میگذاریم.

قابل ذکر است که موارد یاد شده برای هر فردی با هر نوع مصرف متغییر بوده و باید در نظر داشت که اولین گام در تغییر کردن، آگاهی است و دومین گام پذیرفتن اشتباهات گذشته میباشد.

هر زمانی که فرد به موارد یادشده اعتراف و اقرار کند، مطمئنا  به دنبال راهی برای پیشرفت است و میتوان به ایشان کمک کرد، این آگاهی یک روزه بدست نمی آید و قطعا بیماری فکری فرد مصرف کننده باعث اضطراب و از دست دادن اعتماد به نفس وی میشود. در این مرکز ترک اعتیاد با استفاده از جدیدترین روشهای تسهیلگری اعتیاد، منبعی موثق می یابیم که فرد را از استرسها برهانیم و او را به اعتماد به نفس و آرامش درونی سوق دهیم لازم به ذکر است که در این درمانها خانواده سهم بسزایی خواهند داشت، همکاری خانواده با تیم درمان باعث یکرنگی در درمان شده و خود را از هم وابستگی با فرد بیمار جدا میسازد، منظور از جدا سازی جدا شدن از شخصی که از او مراقبت میکنیم نیست، بلکه منظور جدا ساختن خود از درد و رنج ناشی از گرفتاریهای موجود در ارتباط با اوست.