مشکلات مصرف کننده مواد مخدر و محرک در زمان مصرف با خانواده

مشکلات مصرف کننده  مواد مخدر و محرک در زمان مصرف با خانواده

در زمانی که فرد احساس تنهایی و خلاء و حس درک نشدن دارد و یا زمانی که یک رابطه ی عاطفی را از دست می دهد، باعث میشود اعتیاد او از یک نخ سیگار شروع شود و از محیط گرم خانواده جدا شده و به سمت مواد مخدر و یا مواد محرک پناه ببرد و آن جایگاه را اشتباها محیطی امن برای خود وتنهایی هایش بیابد.

نقش خانواده در این دوری جستن از خانه بسیار پر رنگ است. وقتی فرد را از مشاورات خانواده و حمایتهای ایشان در زمینه روحی و روانی و مدیریت خانواده محروم میکنیم حس پوچی و بی مصرفی و عدم لیاقت به سراغ فرد خواهد آمد پس باید دقیقا بدانیم که کجا و چگونه از ارزشهای او تعریف و تمجید کنیم تا او را به سوی یک زندگی هدفمند ومقتدر سوق دهیم.

با عدم رعایت این موارد فرد برای یافتن و پر کردن خلاء در بیرون از خانواده به دنبال ارزشها میگردد و متاسفانه همیشه دیده شده که این اشتباهات فرد را از محیط امن خانواده دور میکند و محیطی را برای خود تعریف میکند که همگی با افکار مخرب او همخوانی داشته و با افرادی معاشرت میکند که آنها نیز این خلاء را دارند و نتیجه ی این فرآیند پناه بردن به موادی است که ضعفها و تحقیر شدنها را نبینند و یا کمرنگ تر نسبت به قبل باشند.

در کمپ ترک اعتیاد رهپویان آوای رهایی (مرکز سم زدایی و ترک هروئین، شیشه و سایر مواد مخدر و محرک در منطقه شمیرانات تهران) ما به این نکته تاکید داریم که محیط گرم خانواده از هر منبع دیگری برای فرد معتاد به مواد مخدر و محرک امن تر است و این نکته را سرلوحه کار خود قرار داده ایم کارشناسان این مرکز باهمکاری مددیار اعتیاد به دنبال فرآیندی در بیمار هستند که روابط خانوادگی و اجتماعی فرد را مستحکم کنند و فرد بیمار را از انزوا و تنهایی برهانند.

ساختار ذهن یک فرد محرکی ( مصرف کننده شیشه،کمیکال،گل و...) طبعا با یک فرد مورفینی (تریاک، شیره، هروئین و...) تفاوت دارد.

ذهن یک فرد محرکی همیشه در توهمات زائیده شده در باورهای غلط او شکل میگیرد و یک فرد مورفینی فقط به دنبال ساختار فیزیکی جسم خود است و اصطلاحا فراری از خماری است.

بنابراین آگاهی خانواده در نوع تخریب حاصل از مصرف مواد اعتیاد آور بسیار حیاتی است، هرچه سطح آگاهی خانواده از فرد مصرف کننده و نوع ماده مصرفی بالاتر باشد قطعا کمک ایشان به بیمار با تخریب کمتری صورت میگیرد.

بدیهی است که در طول درمان خانواده نمیتواند به تنهایی روند درمان را کامل کند و نیاز است که کارشناس و مددیار اعتیاد هم در این پروسه شرکت داشته باشند.