17 دلیل برای استفاده از کمپ ترک اعتیاد رهپویان آوای رهایی

17 دلیل برای استفاده از کمپ ترک اعتیاد رهپویان آوای رهایی

چرا کمپ ترک اعتیاد آوای رهایی را انتخاب کنیم؟

به دلایل زیر مرکز سم زدایی رهپویان آوای رهایی (مدرن ترین کمپ ترک اعتیاد شمیرانات) نسبت به سایر همکاران در حوزه قطع مصرف مواد مخدر، محرک و الکل متمایز می شود:

 1. سم زدایی به شیوه ی نوین
 2. آشنایی با بیماری اعتیاد
 3. گروه درمانی و زندگی گروهی را آموختن
 4. آشنا نمودن بیمار با ارتباطات اجتماعی
 5. حس مسئولیت پذیری و آموزش آن
 6. آشنایی بیمار با متدهای درمانی مختلف
 7. رسیدگی و تشخیص مشکلات روزمره و اجتماعی بیمار توسط درمانگران ومشاوران مرکز
 8. جلسات روانشناسی و تسهیلگری درحوزه ی اعتیاد توسط کارشناس و روانشناس مرکز
 9. آموزش مهارتهای زندگی و فردی توسط مددیار و تیم درمان
 10. آموزش خانواده ها با بیماری اعتیاد
 11. ایجاد محیطی دوستانه و صمیمی
 12. ایجاد محیطی شاد و پایان انزوا در فرد بیمار
 13. آشنا نمودن بیمار با برنامه ی 12 قدمی
 14. حق انتخاب دادن به بیمار در نحوه ی درمان
 15. آموزش بیماراز نگرش در مورد مسائل محیطی و اجتماعی
 16. تغییر نگرش بیمار نسبت به مواد اعتیاد آور
 17. پیگیری آموزش ودرمان پس از ترخیصی از مرکز

 

علاوه بر موارد فوق، این مرکز در وب سایت خود آموزش هایی زیادی را در مورد اعتیاد و بهبودی برای رهجویان ترک اعتیاد قرار می دهد تا در آینده و پس از ترخیص آن ها از کمپ، بتوانند منابع مناسبی برای آموزش داشته باشند.