8 کار اصلی برای کمک به فرد معتاد برای بهبود زندگی

8 کار اصلی برای کمک به فرد معتاد برای  بهبود زندگی

آمارهای کمپ ترک اعتیاد رهپویان آوای رهایی (واقع منطقه شمیرانات تهران) نشان می دهد که افراد معتاد حتی اگر ترک کنند و دیگر مصرف نکنند اگر از لحاظ ذهنی و روحی توانایی خود را افزایش ندهند ممکن است دوباره مصرف کرده و عاقبت تلخی داشته باشند. در مقاله امروز در حوزه ترک اعتیاد و مواد مخدر و محرک به این 8 مورد می پردازیم تا با کمک به تقویت آن ها در فرد مبتلا به بیماری اعتیاد به او کمک کنیم آینده ای بهتر برای خود بسازد. این هشت مورد عبارتند از:

  • وضوح و روشن بینی
  • صلاحیت و شایستگی
  • محدودیتها
  • خلاقیت
  • تمرکز
  • شجاعت
  • اقدام پیوسته
  • احساس همدردی و درک متقابل

 

در ادامه بیشتر به این توضیح این موارد می پردازیم:

 

1- وضوح و روشن بینی:

یک فرد مبتلا به بیماری اعتیاد پس از ترک اعتیاد و قطع مصرف در ابتدا باید بداند کیست و چه خواسته هایی دارد. باید به او کمک کنیم تصویر واضحی از آینده خود و اهداف خود پیدا کند تا انگیزه بیشتری برای زندگی بدون مصرف مواد مخدر یا محرک به دست بیاورد.

 

2- صلاحیت و شایستگی:

لازم است هر فرد معتاد به صلاحیتهای خود ایمان بیاورد. چیزی که در اغلب معتاد مشترک است این است که معمولا آنها اعتماد به نفس پایینی پس از ترک دارند. باید به آن ها کمک شود تا شایستگی ها و توانمندی های خود را ببیند و به اعتماد به نفس واقعی برسد.

 

3-محدودیتها:

برای یک فرد معتاد باید مشخص شود که محدودیتهای یک فرد بیمار کجاست؟ او باید بداند که در زندگی محدودیت هایی وجود دارد و مخصوصا برای یک فردی که به تازگی قطع مصرف کرده باید روشن شود که دیگر نباید هرجایی برود و یا با هرکسی ارتباط بگذارد.

 

4-خلاقیت:

اساس تمام موفقیتهای یک فرد نوآوری است. شکوفا شدن خلاقیت در یک فرد دارای بیماری اعتیاد کمک شایانی به اراده او در پاک ماندن می کند.

 

5-تمرکز:

با متمرکز شدن هر فرد برروی اهدافش میتوان گفت آن فرد به سمت پیشرفت روانه شده. همانطور که در قبل گفتیم بعد از این که فرد معتاد وضوح و روشن بینی را به دست آورد باید به او کمک کنیم تا بر روی اهدافش متمرکز شود تا با به دست آوردن نتایج هرچند کوچک انگیزه بیشتری پیدا بکند.

 

6-شجاعت:

فرد بیمار به دنبال خطر رفته و تمام داشته هایش را از دست داده است پس فرد شجاعی است و باید این شجاعت در مسیر صحیح اداره شود.

 

7-اقدام پیوسته:

مهمترین کیفیت یک انسان موفق این است که پیوسته در حرکت به سوی جلو میباشد. معتادان معمولا کاری رو به راحتی شروع می کنند اما به طور کلی به اتمام نمی رسانند. باید به او کمک کرد تا بتواند کارهایی را که شروع کرده ادامه دهد و به پایان برساند.

 

8- احساس همدردی و درک متقابل:

یک فرد معتاد نیاز دارد که گوش شنونده ای که روزهای تلخ او را دنبال کرده به حرفهایش توجه کند و راهکار مناسبی به او بدهد.

 

ما در کمپ ترک اعتیاد رهپویان آوای رهایی (مرکز ترک اعتیاد شمرون) این راهکارها ارائه شده و بیمار را با محیط سالم و در خور شخصیت خود و خانواده اش آگاه میکنیم. به او کمک می کنیم تا پس از ترک اقدام مناسبی بتواند انجام دهد.