نمودار طیف اعتیاد

نمودار طیف اعتیاد

در این قسمت از مجموعه آموزشی کمپ ترک اعتیاد آوای رهایی با نمودار طیف اعتیاد که میزان اعتیاد، نحوه کنترل مصرف، تبدیل مواد مخدر به عادت و عوامل و شرایط مورد بررسی قرار خواهد داد آشنا خواهید شد و آن را به صورت تخصصی با استفاده از دانش متخصصین کمپ ترک اعتیاد آوای رهایی بررسی و در اختیار شما قرار داده ایم.

 

نمودار طیف اعتیاد، کاربردها و مواردی که در آن دخیل هستند

  1.  سلامت روانی اجتماعی
  2. روز عوامل احتمال اعتیاد
  3. اولین مصرف
  4. تکرار مصرف
  5. منظم شدن مصرفها
  6. وابستگی به مواد
  7. رفتارهای پر خطر
  8. خیابان و....

 

حال می توان با بررسی موارد بالا دلیل روی آوردن به اعتیاد، دلیل ادامه مصرف، دلیل به نابودی تمام داشته های خود و مسائل دیگر ..... پی برد و آن را به طور کلی و با دید بازتری نگاه کرد تا شاید مقداری عقلانی تر برای پیشگیری از اعتیاد اقدام شود تا بدین صورت که به دلیل بدبختی و مشکلات فراوان بخواهیم آن را درمان کنیم.

 

سلامت روانی اجتماعی، یعنی زندگی سالم و بدون نیاز به موارد خارجی

کلیه روانشناسان و مددیاران اعتیاد بر این باورند که منشا ومبدا اعتیاد عدم سلامت روانی در اجتماع میباشد. زیرا مواد مخدر و صد البته مواد مخدر جدید و شیمیایی که اخیرا کشف شده و تعداد بسیاری از جوانان در دام آنها گرفتار شده اند تاثیر مستقیمی روی مغز فرد مصرف کننده می گذارد که این ممکن است که فرد احساس بی نیازی و احتیاج نداشتن به چیز یا شخصی کند. برای همین یکی از دلایل اصلی گیر افتادن در دام اعتیاد آماده نبودن سلامت روانی و اجتماعی فرد می باشد که اینها شامل انزوا، خودبینی و ... می باشد که باعث افزایش درصد مصرف مواد مخدر توسط آن فرد می شود.

 

بروزعوامل احتمال اعتیاد:

عوامل بسیاری زیادی وجود دارد که ممکن است دربازه زمانی خاصی برای فرد بدون آنکه حتی درصد کوچکی از آن را متوجه شود اتفاق بیفتد و باعث گرایش فرد و رو به رو شدن آن فرد با مواد مخدر و مصرف آن می شوند که برای رفع این مسائل و موانع از متخصصین کمپ ترک اعتیاد آوای رهایی که دارای تیمی بسیار با تجربه و مجرب می باشد کمک گرفته و استفاده کنید.

 

اولین مصرف: 

بعد از اینکه فکر و ذهن فرد برای مصرف آماده سازی شد فقط یک جرقه کوچک کافی است که فرد با اولین بار مصرف آشنا شود. عموما این کار به تنهایی انجام نمیشود و همیشه نیازمند نفر دومی هم میباشد. تعداد بسیار کمی از افراد در همان بار اول از مواد متنفر شده و دوری میگزینند.
اما بسیاری از افراد لذت کاذبی را تجربه میکنند که فکر میکنند خلاء و تنهایی آنها را مواد مخدر پر میکند که بعد از گذشت مدتی این خلاء ها خالی تر شده و با مصرف مواد مخدر باعث بروز مشکلات جدی و نیازهای شدیدتری نسبت به قبل خواهد شد.

 

تکرار مصرف:

این مصرفها ادامه دار شده و فرد به دنبال لذت کاذب اولیه رفته وتکرار در مصرف برای وی صورت میپذیرد. و ممکن است برای رسیدن به لذت اولیه به مرگ نیز نزدیک شود و تنها کاری که می کند مصرف مواد مخدر برای رسیدن به آن حال کاذب اولیه می باشد که باعث شروع ریشه کردن مواد مخدر در بدن آن فرد می شود.

 

منظم شدن مصرفها:

بعد از چندی مصرف فرد به صورت منظم شده وفرد اعتیاد فعال دارد و زندگی او اینگونه سپری می شود که با خود می گوید من بدون مواد مخدر نمی توانیم زندگی کنم و نمی توانم نیاز هایم را بر طرف کنم.

 

وابستگی به مواد:

این مصرفها ادامه دار شده وفرد وابسته به مواد مخدر میشود که آن زمان است که مسائلی زیادی از جمله پیدا شدن مشکل در ارتباط با دیگران، امرار معاش، کنترل کردن رفتار و گفتار خود و ...  شما را تهدید می کند و ممکن است هر لخظه به گونه ای به شما ضربه وارد کند.

 

رفتارهای پر خطر:


این وابستگی به حدی مرموز وکشنده است که فرد بعد از وسوسه های مواد و لذت های آنی و زودگذر دست به هر کاری میزند که مصرف کند و در مواد های جدید اکثرا مشاهده مینماییم که فرد بیمار دست به اعمال خطرناکی می زند که مواد خود را به دست آورد و مصرف کند.


خیابان و...

زندگی فرد بیمار تا حدی آشفته میگردد که از خانه و خانواده طرد گردیده وروی به خیابانها می آورد ودر این مرحله بیمار به عجز مواد مخدر خواهد رسید که دوری از خانه و خانواده را تجربه میکند اینجاست که یک فرد بیمار را به نام ناهنجار اجتماعی معرفی میکنند
حال مرکزی پیدا شده که درمان را از ریشه با متدهای جدید آموزش میدهد ونیاز است دراین درمان خانواده ها هم پیگیر وتحت درمان قرار گیرند.

موسسه رهپویان آوای رهایی