کمپ ترک اعتیاد آوای رهایی: کمیکال و مصرف آن

کمپ ترک اعتیاد آوای رهایی: کمیکال  و مصرف آن

کمپ ترک اعتیاد رهپویان آوای رهایی

ماده اعتیاد آور کمیکال از کدام کشور وارد ایران شد؟

ورود این ماده از کشور اسرائیل توسط یک دختر اسرائیلی بود که پس از چندی مشخص شد که در خود کشور اسرائیل حتی یک گرم از این ماده در دسترس نیست.

طبق صحبت با افراد کمیکالی به اتفاق اعلام شد که پس از مصرف این ماده بعلت سنگین بودن بیش از حد دراگ، فرد در حالت اودی یا همان اووردوز خودمان به مدت 20 دقیقه قرار میگیرد و بعد تلفیقی از نشئگی مواد سنتی و صنعتی به سراغ فرد می آید و بعد از 40 دقیقه فرد نیاز است مجددا مصرف کند.

افرادی که به این ماده ی خطرناک روی می آورند پس از مصرف مداوم یکساله، دی ان ای آنها تغییر میکند.اشخاصی که به دوز مصرفی کمیکال میرسند دیگر خوابی در آنها مشاهده نمیشود، فقط مصرف میکنند که به لذت خواب برسند، این لذت خواب به مدت 45 دقیقه است و مجددا باید مصرف صورت پذیرد، پس مراقب اینگونه افراد باید باشیم چون به هر کاری برای رسیدن به آن حالت دست میزنند.

ماده اعتیاد آور خطرناک کمیکال چگونه مصرف می شود:

  • داخل سیگار بار زده میشود.
  • با وسیله ای به شکل چپق به نام جزء که اکثرا مانند یک گردنبند در سینه ی خود نگهداری میکننداستعمال میشود.

مصرف کمیکال باعث ازکارافتادن سیستم دفاعی بدن شده، گلبولهای سفید خون را میکشد این حالت در افراد محرکی بسیار مشاهده میشود به همین دلیل هم بر روی زبان افرادی که محرک مصرف میکنند.

بار سفید رنگی مینشیند و این علامتی از مردن گلبولهای سفید خون است که پس از رفع آن معمولا فرد بی قرار و کلافه میشود و به اصطلاح خمار میشود.

افراد بیمار محرک حالت فیزیکی (دست وپا درد) ندارند ولی دوره ی بی قراری وافسردگی آنها نسبت به افرادی که مرفین مصرف میکنند بسیار بالاتر است، به همین دلیل می گوییم که نیاز به روان درمانی دارند.

در کمپ ترک مواد مخدر و محرک رهپویان آوای رهایی طبق مشاوراتی که با افراد صورت میگیرد، این دوره ی بی قراری و افسردگی بسیار کوتاه تر خواهد شد، ما راهکارهایی می آموزیم که فرد متوجه شود کجای کارش اشتباه بوده و دیگر از آن نقاط ضربه نخورد. مقالات ما را دنبال کنید که ضربه هایی که به یک شخص وارد میشود تا فرد به سمت مصرف برود را بیاموزید.