برای دستیابی به آنچه دست نیافته اید، تبدیل به کسی که هرگز نبوده اید شوید

برای دستیابی به آنچه  دست نیافته اید، تبدیل به کسی که هرگز نبوده اید شوید

باید مطلبی را بیاموزید که قبلا نیاموخته اید.

همیشه باید از متخصصان آموخت و در زمینه اعتیاد باید گفت: کجای کارمان تابه حال اشتباه بوده؟

آیا اشتباه از خانواده بوده یا از فرد بیمار است؟

باید فکر را عوض کرد تا زندگیمان تغییر کند.

باید تمامی باورها تغییر کند. ما متاسفانه همیشه افراد دیگر را متهم میدانیم وانگشت اشاره ی ما به سمت دیگران است.

نمی خواهیم قبول کنیم که خرابکار اصلی خودمان هستیم وما همگی را نسبت به زندگی بی تفاوت کردیم.

درزندگی هرفرد، نقاط قوت وضعفی وجود دارد که تشخیص آن مشکل است.

این نقاط را میتوان با کلاسهای آموزشی وجلسات مشخص کردوبر روی آنها سرمایه گذاری نمود.

هر فرد موفق در زندگی شخصی واجتماعی خود تابع قوانینی است که آن فرد را نسبت به دیگران متمایز می سازد.

دقت در صحبت کردن و ارتباط با دیگران، منظم بودن در انجام امور،بها دادن به شخصیت خود واطرافیان،حمایت صحیح از دیگران،مدیریت زمان در کاروزندگی از مشخصات یک انسان موفق است اما متاسفانه یک فرد مبتلا به بیماری اعتیاد هیچ کدام از آیتمهای فوق را رعایت نمیکند وفقط به دنبال راهی است که زندگی را به کام خواسته های خود بگرداند.

در کمپ ترک اعتیاد رهپویان آوای رهایی زندگی کردن و اجازه ی زندگی کردن به دیگران را به فرد بیمار آموزش میدهیم.

تجربه به ما ثابت کرده کسانی که راهی برای نجات یافتن از بیماری اعتیاد پیدا نکرده اند متاسفانه با درگیری های خانوادگی مواجه شده ودست به رفتارهای خودتخریب گرانه زده اند.

یافتن راهی برای زندگی وپاک ماندن یکی از اصلی ترین موارد در یک فرد بیمار است.

گاهی اوقات کمک بی مورد خانواده ها، راهکارهای اشتباه دادن درمانگران اعتیاد و عدم ساختن محیطی امن برای فرد بیمار از طرف خانواده و درمانگر در محیط زندگی باعث می شود که فرد در حالت روحی روانی نامناسب قرار گیرد و به دنبال تغییراتی برای دیگران باشد.

مادر تمام مراحل درمان به فرد مبتلا کمک میکنیم که خود را متفاوت از دیگران نداند وفقط در ذهنش مرور کند که فردی بیمار است و باید درجهت درمان خود گامی موثر بردارد، لازم نیست دیگران را تغییر دهد وباید بر روی خودش کار کند.