چه چیزی افکار یک فرد معتاد را تخریب میکند؟

چه چیزی افکار یک فرد معتاد را تخریب میکند؟

اکثر انسانها فکر میکنند، بهترین راه، کوتاه ترین راه است. درنتیجه به درستی یا نادرستی آن راه، فکر نمیکنند. برای بوجود آمدن یا پیدا شدن یک اثر، فکر یا اندیشه لازم است. آغاز تفکر درهر انسانی رشد معنوی آن فرد است. بهترین حالت پس از تفکر در هر انسانی، به مرحله ی ظهور رساندن آن فکر است.

همانگونه که یک فرد مصرف کننده مواد مخدر یا محرک در زمان مصرف وقتی فکر مصرف کردن به سراغش می آید، به هر شکلی تهیه و مصرف میکند، همانطور هم باید در مقابل مصرف نکردن مواد قوی و استوار باشد، که در کمپ ترک اعتیاد و موسسه سم زدایی از مواد مخدر رهپویان آوای رهایی این مسیر را آموزش میدهیم.

حال در این مسیر اتفاقاتی رخ میدهد که فرد را از حالت طبیعی خود خارج میکند که به آن نقطه ی صبر گفته میشود.

پریشانی، ناراحتی، خستگی، عصبانیت، تنهایی و غیره حالاتی هستند که هر فرد معتاد در طول روز با آن دست و پنجه نرم میکند و باید مراقب خود باشد.

گاهی دیدن یک فیلم، گوش دادن به یک آهنگ، رفتن به جایی که قبلا مصرف در آن صورت میگرفته، مشاجره های ساده، دیدن یک فرد مصرف کننده، دیدن وسایل و اقلام مصرفی باعث میشوند که یک فرد ذهنش خراب شده و سیگنالهای مخرب و منفی شروع به بارگذاری در مغز کنند.

همکاران ما در حوزه ی درمان اعتیاد معتقدند که بعد از هر فکر منفی و خراب، مغز شروع به فرمانهای اشتباه دادن می کند که بها دادن به آن افکار باعث می شود مجددا فرد به سمت مصرف مواد مخدر برود.

تنها یک روزنه ی کوچک در فکر و یک راهکار اشتباه دوباره منجر به افکار مخرب و مصرف مواد و بازگشت به حالتهای گذشته در یک فرد معتاد میشود و در این راه نیز لازم است خانواده ها هم به ما درمانگران کمک کنند، بهترین کمک به یک فرد معتاد با افکار خراب این است که خانواده نیز در مسیر درمان بیمار قرار گرفته تا با همکاری و هماهنگی و کلاسهای خانواده و فردی مارا درمسیر پاک زیستن هر فرد کمک و یاری نمایند.