چرا افراد مبتلا به بیماری اعتیاد، زندگیهای آشفته‌ای را سپری می‌کنند؟

چرا افراد مبتلا به بیماری اعتیاد، زندگیهای آشفته‌ای را سپری می‌کنند؟

یک فرد مصرف کننده مواد مخدر، محرک یا الکل به مراتب خطرناک ترین فرد یک جامعه میباشد و این خطر در خانواده نیز بسیار محسوس است.

فردی که مواد مخدر مصرف میکند به هر بهانه ای فقط به فکر تهیه و مصرف مواد مخدرش میباشد و به هیچ چیزی فکر نمیکند، خانواده، همسر، فرزندان و... هیچ توجیه قابل قبولی برای مصرف نکردن نیست.

آشفتگی در دوران مصرف بسیار منطقی است چون فرد به محیط اطراف، نظافت شخصی، پوشش ظاهری، لحن صحبت، مراودات اجتماعی و حتی برخورد با خانواده هیچ اهمیتی نمیدهد.

زندگی افراد مصرف کننده تماما با آشفتگی همراه است چون به هیچ وجه فرد به فکر آینده، اهداف و سلامت خود نیست و تمام کارهایی که میکند نیمه تمام باقی میماند. کارشناسان اعتیاد و درمانگران همیشه براین باورند که قبل از ترک مواد مخدر نمیشود هیچ گونه هدفی را برای فرد مصرف کننده تعریف کرد، در قدیم این امکان وجود داشت که هر فرد را بتوان نصیحت کرد ولی با مواد هایی که در حال حاضر در بازار موجود است و فرد مصرف میکند، قدرت تصمیم گیری کاملا صلب میشود و فرد در انزوا فرو میرود و نیاز دارد آشفتگی اش برطرف شود.

در کمپ ترک اعتیاد رهپویان آوای رهایی طبق مشاوره هایی که توسط روانشناس، کارشناس اعتیاد و مددیار اعتیاد به افراد داده می شود فرد را به زندگی سالم تشویق نموده و راهکارهایی در اختیار فرد قرار میگیرد که بعداز ترخیص شدن از این مرکز زندگی جدیدی را تجربه کند.