چه چیزی زندگی یک فرد معتاد را غیر قابل کنترل می سازد؟

چه چیزی زندگی یک فرد معتاد را غیر قابل کنترل می سازد؟

هر فردی که درگیر اعتیاد و مصرف دائم مواد مخدر و محرک می شود نشانه هایی در زندگی او بارز می شوند که یکی از مهم ترین این نشانه های اعتیاد زندگی آشفته و غیرقابل کنترل است. کمپ ترک اعتیاد آوای رهایی در نظر دارد در مقاله امروز خود به این موضوع بپردازد.

اکثریت قریب به اتفاق افراد مبتلا به بیماری اعتیاد برداشت نادرستی از واقعیت زندگی دارند. اگر از آن ها بپرسید که همه چیز مرتب است و مشکلی دارند یا خیر بیشتر آن ها پاسخ می دهند که نه همه چیز درست است و هیچ مشکلی وجود ندارد. آن ها معمولا زندگی آشفته خود را انکار می کنند. ناتوان بودن در تنظیم زمان انجام کارها، نداشتن انضباط فردی و اجتماعی، عدم تعادل در انجام کارهای روزانه باعث بروز مشکلاتی میشود که گاهی این عدم تعادلها ضربه های شدیدی به فرد و جامعه میزند و ناهنجاریهایی در اجتماع به وجود می آورد.

فرد معتاد با مصرف مواد مخدر و محرک کم کم از محیط اجتماعی و خانوادگی دور می شود و به انزوا فرو می رود. این انزوا باعث می شود تا به مرور مسئولیت های اجتماعی و خانوادگی نیز به خاطر عدم مسئولیت پذیری از بین بروند. در کنار این موضوع دروغ گویی نیز باعث می شود تا فرد درگیر مساله اعتیاد، مسئولیت هایش را به دوش دیگران بیاندازد. هرچقدر فرد معتاد بیشتر در این مرداب فرو رود زندگی اش بیشتر غیر قابل کنترل می شود. زیرا تهیه و مصرف مواد مخدر یا محرک اصلی ترین اولویت آن فرد خواد بود. کم کم هم از لحاظ جسمی و هم از لحاظ فکری و روانی فرد مصرف کننده نمی تواند مسئولیت های روزمره خود را به انجام برساند و معمولا در بین انبوهی از کارهای نیمه تمام گیر می کند.

این مشکل نیز در کمپ ترک اعتیاد رهپویان آوای رهایی مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهایی به افراد می دهد که بیرون از این مرکز سم زدایی نیز بتوانند مانند یک انسان نرمال و عادی زندگی خود را اداره و کنترل نمایند.