وابستگی به مواد مخدر و محرک مشکل تهدید کننده زندگی

وابستگی به مواد مخدر و محرک  مشکل تهدید کننده زندگی

وابستگی به مواد مخدر یک مشکل تهدید کننده زندگیست که ویژگی و مشخصه ی آن الگوی رفتاری نا مناسب است. نیاز به درمان و تغییر سبک زندگی از الزمات کمک به فرد بیمار و در حال مصرف است. رویکرد درمانی کمپ ترک اعتیاد رهپویان آوای رهایی که تحت نظارت بهزیستی میباشد، این فرصت را برای بیماران فراهم آورده تا آنان بتوانند از امکانات این مرکز بهبودی استفاده کنند.

سم زدایی، گروه درمانی، آموزش مهارت های زندگی، مشاوره های فردی توسط متخصصین این کار، توانسته راه گشای درمان و بهبودی به فرد بیمار بستری در این مرکز باشد. پزشک متخصص در بدو ورود بیمار را معاینه و تشخیص بیماری را به انجام می رساند و بیمار در حین سم زدایی با برنامه خاص این مرکز میتواند این مرحله را با موفقیت پشت سر بگذارد تا زمان رسیدن به گروه برای فراهم گردد.

گروه می تواند فرد بیمار را از تنهایی به جمع درمانی خود بپذیرد و در این بین کارشناسان اعتیاد و روانشناسان مرکز با بررسی موانع درمان کار را برای بیمار تسهیل می کند. کلاسهای مهارت های زندگی راه را برای رویارویی مشکلات فرد بیمار آسان تر می کند. جلسات مشاوره فردی و خانوادگی با خانواده بیمار توسط روانشناس مرکز کمک شایانی به فرد بیمار و خانواده ی او می کند.

نقش محیط در درمان رویکرد مناسبی در کنار تخصص و مهارت پرسنل مرکز می تواند سیر درمان را بهتر به نتیجه برساند. و این مرکز محیط مناسبی را از هر جهت به لحاظ رفاه و آسایش بیماران تحت نظر خود فراهم آورده است.

محیط ورزشی مناسب توانایی رسیدن به سلامت جسمی و روانی برای فرد بیمار را فراهم می آورد و این مرکز در این امر بسیار کوشا و توانمند است. بنابراین بیمار با برنامه درمانی و تیم متخصص درمان تا آخرین روز در محیط درمانی ایزوله شده می تواند به بازتوانی مناسبی دست پیدا کند. که این مرکز با تمام نیرو و تجربه چند ساله و بهره گیری از افراد برجسته و متخصص توانسته کمک شایانی به مسئله ی اعتیاد و بازتوانی معتادان را به انجام برساند.