نگاهی به روش‌های ترک و یا درمان‌های فیزیکی اعتیاد

نگاهی به روش‌های ترک و یا درمان‌های فیزیکی اعتیاد

طبق تجربه‌های مرکز ترک اعتیاد رهپویان آوای رهایی و پس از 13 سال تجربه در زمینه ترک اعتیاد، در هرنوع ترک مواد اعتیاد آور حال از هرنوع و روشی که مد نظر شما باشد در 3 پروسه تکمیل می‌شود.

  • مبداء: یا تشخیص، که چه نوع موادی در بدن یک فرد بیمار اعتیاد وجود دارد
  • مقصد: خارج کردن سم‌ها از جسم فرد به روش‌های گوناگون که در ادامه‌ی مقاله توضیحات لازم داده خواهد شد.
  • هدف: منفی بودن تست اعتیاد که نشانه‌ی خروج سم از بدن  است.

 

این مطلب را به صورت پادکست گوش کنید:

 

 

 

 

 

ترک اعتیاد به صورت فیزیکی و فکری

 

ترک اعتیاد به صورت فیزیکی و فکری!

طبق نظریه‌ی درمانگران مرکز ترک اعتیاد رهپویان آوای رهایی و تجربه ی 13 سال درمانگری اعتیاد در این موسسه اعلام می‌نماییم که تئوری سم زدایی لحظه‌ای، سرپایی، 12 ساعتی و ... که با هزینه‌های گزافی از طرف تعداد اندکی از خانواده‌ها انجام می‌شود. فقط  جسمی است.

در حالی که یک فرد مبتلا به بیماری اعتیاد مطمئنا در طول زمان مصرف خود، ترک‌های متعددی را برای مدت زمان کوتاه داشته است. طبق مصاحبات، تحقیقات و صحبت‌ها با افرادی که به این موسسه مراجعه می‌کنند، همگی روش ترک و سم زدایی را بلد هستند اما باقی ماندن در ترک را تجربه نکرده‌اند، به همین جهت مددیاران، کارشناس اعتیاد، روانشناس بالینی و مشاور خانواده این مرکز جلساتی را ترتیب داده‌اند که به مددجویان آموزش‌های لازم در زمینه‌ی درمان بیماری اعتیاد را می‌دهند. زمانی تمام هم و غم یک فرد مصرف کننده، عدم مصرف کردن مواد بود اما امروز شاهد این باور در میان اکثریت مددجویان این مرکز هستیم که به خواسته‌ی خود می‌گویند: چگونه درست زندگی کنیم و به قولی چطور تغییرات را در خود ایجاد نماییم؟

درمانگران این موسسه نوید زندگی با روشی نو را به تمامی بیماران اعتیاد می‌دهد و در همه حال اعلام می‌نماید که دوران سم زدایی رسیدن به تعادل جسمی و روانی نیست. در این میان خانواده‌هایی را می‌بینیم که روش قهریه را انتخاب می‌کنند چون به دنبال علت نیستند. بستن معتاد و زدن وی و ... راه‌هایی است که خانواده همیشه وقتی برای چندمین بار اقدام برای ترک می‌کند انتخاب می‌نماید.

 

 

بهترین نکات و روش‌های درمان و مشکلات پس از ترک

اما تعجب می‌کنیم از این همه اشتباه خانواده‌ها و اهل علم که اینگونه با افراد بیمار برخورد می‌کنند. عکس العمل‌هایی که پس از سم زدایی در یک فرد رخ می‌دهد در این مرکز مورد تحقیق قرار گرفته و تجربیات اثبات نموده، بهترین روش برای درمان، آموزش و پیشگیری می‌باشد. فردی که از مرحله سم زدایی خارج میشود وارد مرحله آموزش و درمان میگردد که مشکلات روحی روانی ذیل برای وی رخ خواهد داد:

افسردگی، نا امیدی، کم حوصلگی، زود خسته شدن از کارهای روزمره، گریه‌های بی مورد ، ترشح چسب ناک در گلو، گوشه گیری، تنبلی، بیدار شدن میل جنسی، عدم میل به زندگی، کند ذهنی و فراموشی، ناتوانی جنسی ( زود انزالی ).

تمامی حالات فوق جنبه‌ی روحی روانی دارد و لازمست در طول درمان، بیمار با هرکدام از احساسات و نواقص جسم خود آشنا شود، چون آشنائیت بیمار با حالات خود، مطمئنا مرحمی بر روی درد ایشان است و می‌داند منشاء و مبداء آن کجاست و چگونه می‌تواند به آن پاسخ منفی دهد و یا در آن حال قرار نگیرد.

 

 

در هنگام ترک اعتیاد نیاز به تعادل جسمی و فکری می‌باشد

 

در هنگام ترک اعتیاد نیاز به تعادل جسمی و فکری می‌باشد

طبق تجربیات در موسسه رهپویان آوای رهایی تعادل جسم و روان با هماهنگی یکدیگر باید انجام شود. یعنی زمان ورود فرد به مرکز، سم زدایی ایشان و تعادل روانی وی جزء خدماتی است که به مددجو ارائه می‌شود و در این پروسه قرار است خانواده نیز دخیل باشد.

امروزه چون خانواده‌ها بی قیدو شرط چندین بار عزیز و یا فرزند خود را به مراکز سم زدایی سپرده‌اند و کار علمی و ارتباطات صحیح را دریافت نکرده‌اند، متاسفانه می‌گویند: اعتیاد درمان ندارد و معتاد اراده‌ای ندارد.

معتاد بیمار است و حرکات نامعقول او نشان از مصرف یا عدم مصرف مواد دارد و پس از سم زدایی حالاتی را تجربه می‌کند که شاید در طول عمر خود با آن‌ها برخورد نکرده باشد و لازمست با آن‌ها آشنا شود و روشی صحیح را برای خود پیشه کند.

پس بیاییم در جهت درمان این بیماری گامی صحیح برداریم که این امر مستلزم همکاری و هماهنگی تیم درمان، خانواده، و مددجو می‌باشد.

 

 

همینطور می‌توانید برای دریافت مشاوره درباره اعتیاد و یا پذیرش در مرکز ترک اعتیاد آوای رهایی اقدام فرمایید.