محیط ترک اعتیاد و سم زدایی مرکز ترک اعتیاد آوای رهایی

محیط ترک اعتیاد و سم زدایی مرکز ترک اعتیاد آوای رهایی

در مرکز ترک اعتیاد رهپویان آوای رهایی که بعنوان یک مرکز آموزش محور شناخته شده و 5 ستاره‌ی گوگل را دریافت نموده است جهت سم زدایی محیطی امن و بسیار مناسب که توسط تحقیقات تیم مجرب درمان کمپ ترک اعتیاد آوای رهایی ایجاد شده تا بیماران عزیز بتوانند این دوره مهم و طاقت فرسا را پشت سر گذاشته و بتوانند بدون نیاز به مصرف مواد مخدر زندگی خود را در کنار خانواده خود ادامه دهند.

 

 

این مطلب را به صورت پادکست گوش کنید:

 

 

 

 

 

 

تعریف محیط سالم یعنی: دوستان غیر مصرف کننده، روابط جدید، افکار و گفتار جدید و سلامت در رفتار

 

 

شرایط محیط موجود برای سم زدایی در مرکز ترک اعتیاد رهپویان آوای رهایی

 

پزشک عمومی و مسئول فنی در محیط سم زدایی کمپ ترک اعتیاد

پزشک عمومی و مسئول فنی جهت سلامت فیزیکی که بیمار در ابتدای امر معاینه شده و مشکلات جسمی خود را به اطلاع پزشک می‌رساند.

 

اتاق سبز (یا اتاق سم زدایی)

اتاق سم زدایی یا اتاق سبز که فرد در بدو ورود به مسئول سم زدایی معرفی می‌گردد و دوره‌ی سم زدایی را تحت نظارت تیم درمان و مدیریت مرکز ترک اعتیاد آوای رهایی به اتمام می‌رساند.

 

سالن گروه درمانی

سالن که بهترین روش برای گروه درمانی و روابط اجتماعی سالم می‌باشد و فرد طبق نظم و انظباط خاصی پیش می‌رود و مسئولیت پذیری را می‌آموزد.

 

مشاوره‌های مددیاری

برای بهتر درک کردن بیماری اعتیاد و برخورد صحیح و سالم با وسوسه‌های پس از سم زدایی که به افراد آموزش داده می‌شود.

 

مشاوره‌های کارشناس اعتیاد

که تحت نظر روانشناس بالینی انجام می‌شود و فرد با فکرو ذهن مخرب خود آشنا می‌شود و متوجه خواهد شد که بیماری وی به چه اندازه مخرب و ویرانگر است و چه عواقبی را در پی مصرف مواد داشته است.

 

مشاوره‌های خانواده

این مشاورات با یکی از مجرب‌ترین مشاوران تهران در این مرکز انجام می‌شود و باعث شده که خانواده‌ها بدانند با بیمار خود چگونه برخورد کنند؟ و به چه صورت با وی رفتار کنند تا فرد بدون مواد مخدر به زندگی خود ادامه دهد، در پی این مشاورات بسیاری از خانواده‌ها پس از ترخیص شدن بیمارشان همچنان با مشاور خانواده در تماس هستند و اتفاقات جدیدی که برای مددجو بیرون از مرکز رخ می‌دهد را به اطلاع مشاور می‌رسانند و راهکار صحیح برخورد با موضوع را طلب می‌نمایند.

 

 

 
 
 
 
 

مرکز ترک اعتیاد رهپویان آوای رهایی آماده به خدمت در زمینه ترک اعتیاد به تمامی بیماران عزیز

این مرکز با مشاورات خود و خدماتی که به مددجویان و خانواده‌ها ارائه می‌دهد جزء معدود مراکزی است که آموزش و درک بیماری اعتیاد در آن جزء اولویت‌های شاخص از سوی مدیریت مرکز می‌باشد و تیم درمان همچنان با تحقیقات خود بر روی موادهای سنتی و صناعی در جهت درمان بیماری اعتیاد پیش می‌رود.

ما به امید آینده‌ای عاری از هرنوع ماده‌ی اعتیاد آوری اطلاع رسانی می‌نماییم و آرزوی درمانگران این مرکز پاکی 100% بیماران اعتیاد می‌باشد.