کمیکالی‌ها و خانواده آنها باید بدانند

 کمیکالی‌ها و خانواده آنها باید بدانند

ما در مرکز ترک اعتیاد خصوصی رهپویان معتقیم که بیماران کمیکالی بیماری خود را به خانواده نیز انتقال داده اند و از روی نا آگاهی و حمایتهای اشتباه خانواده مجددا در مسیر مصرف قرار میگیرند این  حمایتهای اشتباه به موارد مالی ، احساسی برخورد کردن ، عدم اعتماد به فرد بیمارو کنترل بیش از حد وی برمیگردد. در این نتیجه برای ترک اعتیاد کمیکال لازم است که حتما خانواده ها نیز در فر آیند درمان حضور داشته باشند. جلسات فردی برگزار شده برای فرد بیمار، جلسات خانواده برای خانواده ها حکایت از این دارد که ما در مسیر درمانگری مواردی را انتقال میدهیم که خانواده ها با آگاهی بیمارشان را حمایت کنند.

 

این مقاله را می توانید به صورت پادکسن صوتی نیز گوش دهید:

 

 

 

ترک اعتیاد کمیکال

دلایلی که یک فرد مجددا به سمت مصرف کمیکال سوق پیدا می‌کند چیست؟

  1. فرد مصرف کننده براین باور است که مشکل من تنها اعتیاد به یک نوع ماده است: وتاکید دارد که من کمیک مصرف میکنم  واگر مشروب یا گل مصرف کنم مهم نیست ومتاسفانه خبر از بیماری خود ندارد.

  2. اعتقاد به اینکه با قطع مصرف همه چیز باید درست شود: خیلی از مصرف کنندگان محرکها و کانابیسها و شیمیایی ها معتقدند که پس از ترک کردن باید تمامی مشکلاتی که از قبل ایجاد کرده بودند کاملا حل شودواین خواسته ای نابجا میباشد.

  3. متعهد نبودن به اصول وقوانین وبرنامه ریزی روزانه: متعهد بودن یعنی : مسئولیت پذیری، به طور مثال: شرکت در کارگاههای آموزشی و مددیاری وانجام کارهای روزانه طبق برنامه

  4. داشتن صداقت و روراستی

  5. نپذیرفتن اشتباه خود: اینکه یک فرد کمیکالی یا مصرف کننده ی مواد شیمیایی و محرکها هیچ وقت نمیپذیرد که با مصرف مواد خود چه خسارتهایی اولا به خود و بعد به خانواده و در آخر به محیط جامعه وارد نموده است و اصلا به این مسئله فکر نمیکند که پس از مصرف چه حالتهای غیر عادی ای به او دست میدهد ، باید تاکید کنیم متاسفانه سن مصرف کمیکال زیر 25 سال شده است و این یعنی( فاجعه) و اگرجوانان ما درحال نابسامانی باشند چه کسی میخواهد آینده را برای جامعه ی ما رقم بزند.

  6. روابط احساسی وجنسی: اکثریت افرادی که مواد های جدید ماننند: کانابیسها ، روانگردانها ، آمفتامینها،اسیدها و شیمیایی ها مصرف میکنند به واسطه ی روابط احساسی با جنس مخالف میباشد و تجربه به ما ثابت کرده که داشتن روابط جنسی و احساسی بسیاری از رها یافتگان را مجددا به ابتدای مسیر بازگردانده است.

  7. عدم انتخاب فرد مورد اعتماد و کمک نگرفتن از افراد متخصص: بسیاری از خانواده ها بعلت نا آگاه بودن از بیماری فرزندشان ومراجعه اشتباه به مراکزدرمانی ای که هیچ تخصص وآشنایی ای در زمینه ی مواد شیمیایی وروانگردانها ندارند مراجعه نموده وراهکارهای اشتباه مراکز و اشخاص باعث تشدید بیماری اعتیاد جوانان میشود.

  8.  

کمپ ترک اعتیاد رهپویان آوای رهایی – تیم پیشگیری و درمان