برگزاری مراسم روز جهانی بدون دخانیات در کمپ ترک اعتیاد رهپویان اقدسیه

برگزاری مراسم روز جهانی بدون دخانیات در کمپ ترک اعتیاد رهپویان اقدسیه

تجربه کمپ ترک اعتیاد رهپویان آوای رهایی شمیرانات به همراه اعلام سازمان بهداشت جهانی نشان می‌دهد که سن مصرف سیگار و دخانیات چه در ایران و چه در سایر نقاط دنیا کاهش زیادی داشته و این یعنی نوجوانان زودتر به مصرف سیگار متمایل می شوند.

دود سیگار حاوی 4000 نوع ماده‌ی سمی است که حداقل 43 مورد از آنها سرطان زا و مخرب است و برای انسان مخرب و خطرات جدی در بر دارد. اگر بتوان از مصرف سیگار و دخانیات جلوگیری کرد، می‌‌توان گفت که از بحث اعتیاد نیز پیشگیری شده است.

 

مجموع کل تحقیقات مراکز ترک اعتیاد شمیرانات نشانگر این مطلب است که:

اگر یک فرد مشکل روانی داشته باشد و سیگار بکشد احتمال بیشتری دارد که در معرض خطرات جسمی بسیار جدی قرار گیرد. مصرف سیگار یک رفتار اعتیادی است و فرد مصرف کننده را دچار اضطراب و افسردگی می‌کند.

مراکز اقامتی و کمپ های ترک اعتیاد منطقه شمیرانات، اقدسیه و مینی سیتی با همکاری و هماهنگی اداره محترم بهزیستی شمیرانات و استان تهران در این حرکت می‌خواهند به اقشار مختلف اجتماع پیام زندگی سالم و روز جهانی بدون دخانیات را ارمغان دهند.

و با گلهایی که تقدیم همنوعان خود میکنند سمبل پاکی را هدیه نمایند.